ekonomi sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük ekonomi anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
ekonomi; bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.
aşırı harcamalardan sakınma, tutum, iktisat.
insanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerinden doğan ilişkilerin tümü, iktisat.
Osmanlıca - Türkçe sözlük ekonomi anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
ekonomi; yun. İktisad. tutum. geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve faaliyetler. bu faaliyetlere hâkim olan kaideleri inceleyen ilim.İktisadî hâdiseler istihsal (üretim), istihlâk (tüketim), mübadele (değişim) ve tevzi (bölüşüm, dağıtım) olmak üzere dört çeşite ayrılır. İktisat ilmi bu hâdiselerin birbirleriyle olan ilişkileri, müvazeneleri (dengeleşimleri), teşkilâtlanma ve idaresi bakımlarından şekillerini inceletmekte ve hâdiselerin matematikî olarak mümkün modellerini bulmaya çalışmaktadır. günümüzde iktisat politikaları büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. İktisadî politikalar, bugünkü dünyamızda iki ana sisteme ayrılmıştır. 1- kapitalizm; 2- sosyalizm. bunlar arasında zikredilen karma ekonomi şekli esas itibariyle bunlardan birine dâhil edilmektedir. İslâm iktisat sistemi bunlardan esastan ayrılmaktadır. bu iki sistem, dünya hayatını esas alan maddeci sistemlerdir.kapitalist sistem, emeği ferdî sermayeye sosyalist sistem, emeği devlet tahakkümüne bağlar. kapitalist sistemde sermaye sahipleri, sosyalist sistemde devlet ve toplum adına bir grup hakim olur. her iki sistem istismar sömürme ve tahakküme dayandığı için cemiyet hayatında anarşiyi ve ihtilâlleri doğurmakta, insanlık, barış, huzur ve saadete ulaşamamaktadır.İslâmiyet ise kapitalizmin ferdin istismarını; sosyalizmin kollektif tahakküm ve istismarını ortadan kaldırır. herkesin kazancı, emeğine göre olur.
Türkçe - İngilizce sözlük ekonomi anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
ekonomi; n. economy
Türkçe - Almanca sözlük ekonomi anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
ekonomi; n. ökonomik, wirtschaft
Türkçe - Fransızca sözlük ekonomi anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
ekonomi; économie [la]Yorumlar - Lütfen konu (ekonomi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.