Film sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Film anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
film; 1. anlamı fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. sinemacılıkta, bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. sinema makinesiyle gösterilen eser. camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.
2. anlamı (i)., (f). zar; ince örtü, ince tabaka; ince tel, lif; (f). zar veya ince bir örtü ile kaplamak; zar bağlamak. filminess (i). zarla veya ince bir tabaka ile kaplı olma. filmy (s). zarlı, ince bir tabaka ile kaplı.,film,xyz film ol/film çek.
3. anlamı ince tabaka. ince örtü. ince deri. zar. film. film çekmek. filme almak.
4. film.
Türkçe - Türkçe sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
film; fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit; camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.
sinemacılıkta bir oyunun bütününü taşıyan şerit ya da şeritlerin tümü.
sinema makinesiyle gösterilen yapıt.
Türkçe - İngilizce sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
film; n. thin coating, thin layer; membrane; thin flexible material coated with light sensitive emulsion (photography); motion picture, movie; material on which motion pictures are recorded
v. cover with a thin layer; be covered with a thin layer; record a motion picture
n. film, thin flexible material coated with light sensitive emulsion (photography); motion picture, movie; film, material on which motion pictures are recorded; camera film, strip of photographic material used to take photographs which a camera
İngilizce - Türkçe sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
film; f. filme çekmek, ince bir tabaka ile kaplamak, kaplamak (zar vb.), film çekmek
i. ince tabaka, zar, film, lif, ölünün gözündeki donukluk
İngilizce - İngilizce sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
film;

film İngilizce anlamı ve tanımı

film anlamları

  1. (noun) a thin skin; a pellicle; a membranous covering, causing opacity; hence, any thin, slight covering.
  2. (v. t.) to cover with a thin skin or pellicle.
  3. (noun) a slender thread, as that of a cobweb.
  4. (noun) the layer, usually of gelatin or collodion, containing the sensitive salts of photographic plates; also, the flexible sheet of celluloid or the like on which this layer is sometimes mounted.

film tanım:

kelime: film
söyleniş: 'film, southern also 'fi(&)m
İşlev: noun
usage: often attributive
kökeni: middle english filme, from old english filmen; akin to greek pelma sole of the foot, old english fell skin -- more at fell
1 a : a thin skin or membranous covering : pellicle b : an abnormal growth on or in the eye
2 : a thin covering or coating <a film of ice>
3 a : an exceedingly thin layer : lamina b (1) : a thin flexible transparent sheet (as of plastic) used especially as a wrapping (2) : such a sheet of cellulose acetate or nitrocellulose coated with a radiation-sensitive emulsion for taking photographs
4 : motion picture

film ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

celluloid, flick, motion picture, movie, moving picture, pic, picture, shoot, take,
İngilizce - İngilizce sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
film; n. thin coating, thin layer; membrane; thin flexible material coated with light sensitive emulsion (photography); motion picture, movie; material on which motion pictures are recorded
v. cover with a thin layer; be covered with a thin layer; record a motion picture
n. film, thin flexible material coated with light sensitive emulsion (photography); motion picture, movie; film, material on which motion pictures are recorded; camera film, strip of photographic material used to take photographs which a camera
İngilizce - Fransızca sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetofransizca anlamı Fransızcası:
film; n. film; pellicule; pellicule (photo, ciné); couche; film protecteur
v. filmer, tourner; couvrir; se couvrir; être photogénique
İngilizce - Almanca sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoalmanca anlamı Almancası:
film; n. film; schicht; schleier; belag
v. filmen, film drehen; verfilmen; verschleiern; beschichten
İngilizce - İspanyolca sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoispanyolca anlamı İspanyolcası:
film; s. película, cinta, film, filme, largometraje; capa
v. filmar, cinematografiar, fotografiar, rodar; rodar una película
İngilizce - İtalyanca sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoitalyanca anlamı İtalyancası:
film; s. pellicola, strato sottile; rullino, rotolo; (cin) film; (mecc) membrana; filamento; velo, patina
v. filmare, fare l'adattamento cinematrografico; coprire di un velo
İngilizce - Portekizce sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoportekizce anlamı Portekizcesi:
film; s. filme (fotografia); filme de cinema; película, membrana
v. filmar; cobrir com filme
İngilizce - Flemenkçe sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoflemenkce anlamı Flemenkçe anlamı:
film; zn. film; speelfilm; vlies, laagje; waas
ww. filmen; verfilmen; zich met een vlies of waas bedekken
Fransızca - İngilizce sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoingilizce anlamı İngilizcesi:
film; (m) n. film, picture, movie, moving picture, cinema, motion picture
Fransızca - Almanca sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoalmanca anlamı Almancası:
film; n. film, kinofilm, spielfilm, streifen
Fransızca - Flemenkçe sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoflemenkce anlamı Flemenkçe:
film; 1. (cinématographie) film (m); speelfilm (m)
2. (photographie) film (m)
Fransızca - İspanyolca sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoispanyolca anlamı İspanyolcası:
film; 1. (cinématographie) película (f); filme (m); film (m)
2. (photographie) película (f)
Fransızca - İtalyanca sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoitalyanca anlamı İtalyancası:
film; 1. (cinématographie) film (m)
2. (photographie) pellicola (f)
Fransızca - Portekizce sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoportekizce anlamı Portekizcesi:
film; 1. (cinématographie) filme (m); fita (f)
2. (photographie) filme (m)
Almanca - İngilizce sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoingilizce anlamı İngilizcesi:
film; v. cover with a thin layer; be covered with a thin layer; record a motion picture
Almanca - Flemenkçe sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoflemenkce anlamı Flemenkçesi:
film; film ,rolprent ,vlies
İspanyolca - İngilizce sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ispanyolcatoingilizce anlamı İngilizcesi:
film; n. film, picture, movie
İtalyanca - İngilizce sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
italyancatoingilizce anlamı İngilizcesi:
film; n. movie, movies, (british) film, picture, motion picture
Flemenkçe - Fransızca sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
flemenkcetofransizca anlamı Fransızcası:
film; 1. (filmkunst) film (m)
2. (fotografie) pellicule (f); film (m)
3. (dunne laag) pellicule (f); couche (f)
Flemenkçe - İngilizce sözlük Film anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
flemenkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
film; n. film, movie, moving pictures, motion picture, dicture: the dicturesYorumlar - Lütfen konu (Film) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.