fitne sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük fitne anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
fitne; geçimsizlik, karışıklık, kargaşa.
fitneci, arabozucu.
Osmanlıca - Türkçe sözlük fitne anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
fitne; İnsanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya, hak ve hakikatten saptıracak şey. * muhârebe. * azdırma. * karışıklık. ara bozmak. dedikodu. * küfr. fikir ihtilâfı. * şikak. kavga. * delilik. * mihnet ve beliye. * mal ve evlâd. * potada altın ve gümüşü eritmek. * İmtihan ve tecrübe etmek.(mübarek İslâmiyet ve nurani asr-ı saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve vech-i rahmeti nedir? çünki onlar, kahra lâyık değil idiler?elcevab: nasılki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her tâife-i nebatatın, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; herbiri kendine mahsus çiçek açar; fıtri birer vazife başına geçer... öyle de: sahabe ve tâbiînin başına gelen fitne dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı; İslâmiyet tehlikededir, yangın var! diye her tâifeyi korkuttu. İslâmiyetin hıfzına koşturdu. her biri, kendi istidadına göre, câmia-ı İslâmiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemâl-i ciddiyetle çalıştı. bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı, şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaik-ı imâniyenin muhafazasına, bir kısmı kur'anın muhafazasına çalıştı ve hâkeza... herbir tâife bir hizmete girdi. vezaif-i İslâmiyette hummalı bir surette sa'yettiler. muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. pek geniş olan âlem-i İslâmiyetin aktârına, o fırtına ile tohumlar atıldı; yarı yeri gülistana çevirdi. fakat, maatteessüf o güller ve gülistan içinde ehl-i bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı.güya dest-i kudret, celâl ile o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. o hareketten gelen bir kuvve-i anil-merkeziye ile pek çok münevver müçtehidleri ve nurani muhaddisleri, kudsi hâfızları, asfiyâları, aktabları âlem-i İslâmın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. şarktan garba kadar ehl-i İslâmı heyecana getirip, kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı... m.)
Türkçe - İngilizce sözlük fitne anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
fitne; n. prodding, instigation, incitement, stirring up, provocation
Türkçe - Almanca sözlük fitne anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
fitne; unfriede(n)
Türkçe - Fransızca sözlük fitne anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
fitne; séduction [la]; sédition [la], séducteur [le], conspiration [la], zizanie [la]Yorumlar - Lütfen konu (fitne) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.