Forum sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Forum anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
forum; 1. anlamı eski romalılar zamanında, roma'da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan. dinleyici durumunda olanların da söz alabildikleri belli bir konu üzerinde düzenlenmiş toplantı. bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı. tartışma alanı.
2. anlamı (i). eski romada pazar yeri veya meydan; forum; mahkeme.,forum/meydan.
3. anlamı forum.
Türkçe - Türkçe sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
forum; eski romalılar zamanında, roma'da ve diğer kentlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, agora.
toplu tartışma.
kamuoyuna açılma alanı.
Türkçe - İngilizce sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
forum; n. city square or market, place of assembly, place for conducting official business (in ancient rome); court; place where discussions are held; message board on the internet focused on a particular subject (computers)
n. forum, city square or market, place of assembly, place for conducting official business (in ancient rome), court; place where discussions are held; message board on the internet focused on a particular subject (computers)
n. forum; city square or market, place of assembly; place for conducting official business (in ancient rome); court; place where discussions are held
Türkçe - Almanca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
forum; forum
Türkçe - Fransızca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
forum; [le] forum, toplutartışma
İngilizce - Türkçe sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
forum; i. forum, oturum, toplantı, mahkeme, pazar yeri (eski roma)
Fransızca - Türkçe sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
forum; [le] forum, toplutartışma
Almanca - Türkçe sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
forum; i. celse (n)
İngilizce - İngilizce sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
forum;

forum İngilizce anlamı ve tanımı

forum anlamları

  1. (noun) a market place or public place in rome, where causes were judicially tried, and orations delivered to the people.
  2. (noun) a tribunal; a court; an assembly empowered to hear and decide causes.

forum tanım:

kelime: fo·rum
söyleniş: 'for-&m, 'for-
İşlev: noun
türleri: plural forums also fo·ra /-&/
kökeni: latin; akin to latin foris outside, fores door -- more at door
1 a : the marketplace or public place of an ancient roman city forming the center of judicial and public business b : a public meeting place for open discussion c : a medium (as a newspaper) of open discussion or expression of ideas
2 : a judicial body or assembly : court
3 a : a public meeting or lecture involving audience discussion b : a program (as on radio or television) involving discussion of a problem usually by several authorities

forum ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

agora, assembly,
İngilizce - İngilizce sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
forum; n. city square or market, place of assembly, place for conducting official business (in ancient rome); court; place where discussions are held; message board on the internet focused on a particular subject (computers)
n. forum, city square or market, place of assembly, place for conducting official business (in ancient rome), court; place where discussions are held; message board on the internet focused on a particular subject (computers)
n. forum; city square or market, place of assembly; place for conducting official business (in ancient rome); court; place where discussions are held
İngilizce - Fransızca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetofransizca anlamı Fransızcası:
forum; n. forum, place publique, place du marché (dans la rome antique); tribune, scène
İngilizce - Almanca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoalmanca anlamı Almancası:
forum; n. forum, versammlungsort (marktplatz im antiken rom); bühne
İngilizce - İspanyolca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoispanyolca anlamı İspanyolcası:
forum; s. foro
İngilizce - İtalyanca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoitalyanca anlamı İtalyancası:
forum; s. (stor; rom) foro; tribunale
İngilizce - Portekizce sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoportekizce anlamı Portekizcesi:
forum; s. praça da cidade; a feira (na roma antiga); palco; foro
İngilizce - Flemenkçe sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoflemenkce anlamı Flemenkçe anlamı:
forum; zn. stads plein, de markt (in oud rome); toneel, forum
Fransızca - İngilizce sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoingilizce anlamı İngilizcesi:
forum; (m) n. forum; city square or market, place of assembly; place for conducting official business (in ancient rome); court; place where discussions are held
Fransızca - Almanca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoalmanca anlamı Almancası:
forum; n. forum
Fransızca - Flemenkçe sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoflemenkce anlamı Flemenkçe:
forum; (histoire) forum (n)
Fransızca - İspanyolca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoispanyolca anlamı İspanyolcası:
forum; (histoire) foro (m)
Fransızca - İtalyanca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoitalyanca anlamı İtalyancası:
forum; (histoire) forum {invariable}
Fransızca - Portekizce sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoportekizce anlamı Portekizcesi:
forum; (histoire) fórum (m); foro (m)
Almanca - İngilizce sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoingilizce anlamı İngilizcesi:
forum; n. city square or market, place of assembly, place for conducting official business (in ancient rome); court; place where discussions are held; message board on the internet focused on a particular subject (computers)
Almanca - Fransızca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatofransizca anlamı Fransızcası:
forum; n. cercle (m), forum (m)
Almanca - İspanyolca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoispanyolca anlamı İspanyolcası:
forum; n. foro (m)
Almanca - İtalyanca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoitalyanca anlamı İtalyancası:
forum; n. foro {archeol.} (m), pubblico (m)
İtalyanca - Fransızca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
italyancatofransizca anlamı Fransızcası:
forum; 1. (conferenza) tribune (f)
2. (storia) forum (m)
İtalyanca - İngilizce sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
italyancatoingilizce anlamı İngilizcesi:
forum; n. forum, place where discussions are held; message board on the internet focused on a particular subject (computers)
Flemenkçe - Fransızca sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
flemenkcetofransizca anlamı Fransızcası:
forum; 1. (vergadering) tribune (f)
2. (geschiedenis) forum (m)
Flemenkçe - İngilizce sözlük Forum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
flemenkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
forum; n. forumYorumlar - Lütfen konu (Forum) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.