Gök sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Gök anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
gök; 1 . İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, sema, asuman, feza.
2 . yeryüzü üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk, sema:
süngülerini, çelikten birer parmak gibi, göğe kaldırmışlar.- r. e. ünaydın.
3 . gökyüzünün, denizin rengi, mavi veya yeşile çalan mavi.
4 . sıfatbu renkte olan.
5 . sıfat, halk ağzındaolgunlaşmamış:
uzun süren bir kışın karları, soğukları altından fışkıran gök ekinler...- a. kabaklı.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
göğe merdiven dayamış , gök delinmek , (birini veya bir şeyi) göklere çıkarmak , göklere çıkmak , gökte ararken yerde bulmak , gökten zembille mi indi