gönül sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük gönül anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
gönül; sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı.
aşk.
istek, arzu.
Türkçe - Türkçe sözlük gönül anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
gönül; 1 . sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı:
gönüllerin birbirine kaynaştığı o günler millî bayramlarımızdan biriydi.- o. s. orhon.
2 . mecazİstek, arzu:
okumaya gönlün var mı?-
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
gönlü akmak , gönlü bulanmak , gönlü çekmek , gönlü çelinmek , gönlü çökmek , (birinin) gönlü ile oynamak , gönlü kalmak , gönlü kanmak , gönlü kaymak , gönlü kırılmak , gönlünde kalmak , gönlünden geçirmek (veya geçmek) , gönlünden kopmak , gönlüne doğmak , gönlüne dokunmak , gönlüne girmek , gönlüne göre , gönlünü çalmak , gönlünü çelmek , gönlünü düşürmek , (birinin) gönlünü etmek (veya yapmak) , (birinin) gönlünü hoş etmek , gönlünü kaptırmak , gönlünü karartmak , gönlünün dümeni bozuk , gönlünü pazara çıkarmak , gönlünü serin tutmak , gönlünü söndürmek , gönlünü yaralamak , (bir şeyde) gönlü olmak , (bir şeye) gönlü olmak , gönlü razı olmamak , gönlü takılmak , gönlü varmamak , gönül açmak , gönül akıtmak , gönül almak (veya gönlünü almak) , gönül avlamak , gönül avutmak , gönül bağlamak , gönül bulandırmak , gönül çekmek , (birini) gönülden çıkarmak , gönülden çıkarmamak , gönülden ırak olmak , gönül eğlendirmek , gönül ferman dinlemez , gönül gezdirmek , gönül indirmek , gönül kırmak (veya yıkmak) , gönül kimi severse güzel odur , gönül kocamamak , gönül koymak , gönül okşamak , gönül vermek , gönül yakmak , gönül yıkmak