güven sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük güven anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
güven; kendine, değerlerine inanmaktan kaynaklanan yüreklilik.
birine inanma ve bağlanma duygusu, itimat.
güvenlik, emniyet.
Türkçe - Türkçe sözlük güven anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
güven; 1 . korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat:
... bakanlar kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır.- anayasa.
2 . yüreklilik, cesaret.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
güven beslemek , güven duymak , (bir şeye veya birine) güveni olmak , güveni sarsılmak , güven kazanmak , güven vermek