hazine sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük hazine anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
hazine; gömülü ya da saklı bulunan altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını; merkez bankası, hazine genel müdürlüğü gibi devletin para işleriyle uğraşan organlar.
değerli şeylerin saklandığı yer; kaynak.
devlet malı, parası ya da bunların saklandığı yer; büyük bağlılık duyulan, değer verilen nesne ya da kimse.
Türkçe - Türkçe sözlük hazine anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
hazine; 1 . altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet:
dünyanın hazinelerine başını çevirip bakmazdı.- r. h. karay.
2 . değerli şeylerin saklandığı yer.
3 . gömülü veya saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü.
4 . kaynak:
ağaç, rutubetin hazinesidir.- f. r. atay.
5 . ekonomidevlet malı veya parası.
6 . ekonomidevlet malının veya parasının saklandığı yer.
7 . ekonomidevletin altın, döviz, bono ve nakit işlemlerini maliye ile birlikte düzenleme görevini üstlenen makam.
8 . mecazbüyük bağlılık duyulan, değer verilen şey veya kimse.
Türkçe - Türkçe sözlük hazine anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
hazine; (arapça) kadın ismi 1. devlet malının parasının saklandığı yer. 2. gömülü ya da saklıyken bulunan değerli şeyler.
Türkçe - İngilizce sözlük hazine anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
hazine; n. coffers, treasure, exchequer, stores, riches, coffer, repertory, store, storehouse, thesaurus, treasure house, trove
Türkçe - Almanca sözlük hazine anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
hazine; n. hort, schatz, schatzkammer
Türkçe - Fransızca sözlük hazine anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
hazine; trésor [le]



Yorumlar - Lütfen konu (hazine) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.