Humble sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Humble anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
humble; 1. anlamı s., f. alçak gönüllü, mütevazı; hakir, aciz; saygılı, hürmetkar; f. kibrini kırmak, colloq. burnunu sürtmek, karşısında eğilmeye mecbur tutmak. humble apology alçak gönüllülükle özür dileme. humble dwelling mütevazı ev. eat humble pie kibri kırılm.
2. anlamı alçak gönüllü. gösterişsiz. önemsiz. sıradan. fakir. (rütbe.vb.) düşük. alt. gururunu kırmak. alçaltmak.
İngilizce - İngilizce sözlük Humble anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
humble;

humble İngilizce anlamı ve tanımı

humble anlamları

  1. (superl.) near the ground; not high or lofty; not pretentious or magnificent; unpretending; unassuming; as, a humble cottage.
  2. (v. t.) to bring low; to reduce the power, independence, or exaltation of; to lower; to abase; to humilate.
  3. (superl.) thinking lowly of one's self; claiming little for one's self; not proud, arrogant, or assuming; thinking one's self ill-deserving or unworthy, when judged by the demands of god; lowly; waek; modest.
  4. (a.) hornless. see hummel.
  5. (v. t.) to make humble or lowly in mind; to abase the pride or arrogance of; to reduce the self-sufficiently of; to make meek and submissive; -- often used rexlexively.

humble tanım:

kelime: hum·ble
söyleniş: 'h&m-b&l also chiefly southern '&m-
İşlev: adjective
türleri: hum·bler /-b(&-)l&r/; hum·blest /-b(&-)l&st/
kökeni: middle english, from old french, from latin humilis low, humble, from humus earth; akin to greek chthon earth, chamai on the ground
1 : not proud or haughty : not arrogant or assertive
2 : reflecting, expressing, or offered in a spirit of deference or submission <a humble apology>
3 a : ranking low in a hierarchy or scale : insignificant, unpretentious b : not costly or luxurious <a humble contraption>
- hum·ble·ness /-b&l-n&s/ noun
- hum·bly /-ble/ adverb

humble ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

abase, base, baseborn, chagrin, humiliate, low, lowly, menial, modest, mortify, small,

humble ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

proud,
İngilizce - İspanyolca sözlük Humble anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoispanyolca anlamı İspanyolcası:
humble; v. humillar, apocar, poner por el suelo, postrar, rebajar
adj. humilde, sin pretensiones; de humilde extracciónYorumlar - Lütfen konu (Humble) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.