iade sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük iade anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
iade; alınmış bir şeyi geri verme; karşılık olarak yapma, mukabele etme.
verilen bir şeyi almayarak geri çevirme, reddetme.
geri verilen mal, mektup, yayın.
Osmanlıca - Türkçe sözlük iade anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
iade; geri vermek. eski haline getirme. * mukabilini yapma. karşılığını yapma. * avdet ettirmek. * edb: bir mısraın veya beytin son kelimesini, kendisinden sonra gelen mısra veya beytin ilk kelimesi olarak kullanma sanatı. İade'li şiire muâd da denmektedir.ey vücud-u kâmilin esrar-ı hikmet masdarımasdarı zatın olan eşyâ sıfatın mazharımazharı her hikmetin sensin ki kilk-i kudretinsafha-i eflâke nakşetmiş hutut-ı ahteriahteri mes'ud olan oldur ki tâb-ı pâkinin kabil-i feyz ola nutkundan safâ-yı cevhericevheri ma'yub olan nâkıs benim kim muttasılsadedir hattın hayalinden zamirim defteridefter-i a'malimin hattı hatadandır siyâhkan döker çeşmim hayâl ettikçe hevl-i mahşerimahşeri eşkim verir seylâba ger ruz-i cezaolmasa makbul-i dergâhın sirişkin gevheri gevheridir ışık bahrinin fuzulî ab-ı çeşmliyk bir gevher ki lütf-u hak ânadır müşteri.fuzulî gazelinde olduğu gibi.
Türkçe - İngilizce sözlük iade anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
iade; adj. return
n. return, giving back, restoration, rebate, rendering, retrocession, surrender
Türkçe - Almanca sözlük iade anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
iade; rückerstattung, rückgabe
Türkçe - Fransızca sözlük iade anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
iade; rétrocession [la]Yorumlar - Lütfen konu (iade) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.