köşe sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük köşe anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
köşe; birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye; kimsenin uğramadığı, aramadığı yer.
bölüm, yer ya da yan; ayaktopu alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, korner.
kuytu, tenha ya da ücra yer; iki duvarın birleştiği girintili ya da çıkıntılı yer.
Türkçe - Türkçe sözlük köşe anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
köşe; 1 . birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye:
kutunun sivri köşesi.-
2 . İki duvarın birleştiği girintili veya çıkıntılı yer:
seniha hanım parmağını odanın köşesine uzattı.- p. safa.
3 . İki sokağın veya caddenin kesiştiği yer:
türk kadınları alacalı bir ipek kumaş gibi köşeye birikmişlerdi.- ö. seyfettin.
4 . bölüm, yer veya yan:
burgaz'ın sokaklarında her köşeden türkçe işitiliyor.- y. k. beyatlı.
5 . mecazkuytu, tenha veya ücra yer.
6 . mecazkimsenin uğramadığı, aramadığı yer:
İlk adımda otel, han, kahve köşeleri bulmak ihtiyacı baş gösterecek.- r. h. karay.
7 . sporfutbol alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, korner.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
köşe tutmak , (bir) köşeye atılmak , (bir) köşeye çekilmek , köşeye oturmak , köşeye sinmek , köşeyi dönmek