kanun sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük kanun anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
kanun; kanun (i) isim, hukuk (ka:nu:n) arapça kanun
1. yasa.
2. geçerli olan kural: dünyanın en büyük kanunu, nefsini müdafaa ve muhafaza etmek için karnını doyurmaktır.- a. ş. hisar. atasözü, deyim ve birleşik fiiller kanun çıkarmak  kanun yoluyla
kanun (ii)
isim, müzik (ka:nu:n) arapça kanun  dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı. kânun
isim, eskimiş (kâ:nu:n) arapça kanun  eski takvimde yer alan kânunusani, kânunuevvel ay adlarında geçen ateş ocağı anlamındaki söz: eski tabirle kânunları yani aralık ve ocak aylarını sevmem.- b. felek.
Türkçe - Türkçe sözlük kanun anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
kanun; yasa. dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik gövdesi olan, diz üstünde çalınan telli çalgı.
Türkçe - Türkçe sözlük kanun anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
kanun; (arapça) erkek ismi 1. devletin teşri, yasama kuvveti tarafından herkesçe uyulmak üzere konulan her türlü nizam, kaide kural. 2. herhangi bir mevzu üzerindeki kanunu taşıyan kitap.
Osmanlıca - Türkçe sözlük kanun anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
kanun; (c.: kavânin) herkesin uyması için devletin teşri kuvveti tarafından konulan her türlü meşru nizam, kaide, emir, nehiy ve yasaklar. * kaziye-i külliye. kâinatta allah'ın koyduğu değişmez nizam.
Türkçe - İngilizce sözlük kanun anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
kanun; [kanuni i lekë dukagjinit] n. law, act, code, canon, enaction, rule, statute, act of congress, act of parliament
Türkçe - Almanca sözlük kanun anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
kanun; n. gebot, kanon, lex
Türkçe - Fransızca sözlük kanun anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
kanun; loi [la], charte [la], code [le]Yorumlar - Lütfen konu (kanun) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.