kayyum sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük kayyum anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
kayyum; cami hademesi.
belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.
Türkçe - Türkçe sözlük kayyum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
kayyum; 1 . cami hademesi.
2 . hukukbelli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.
Türkçe - Türkçe sözlük kayyum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
kayyum; (arapça) 1. gökleri, yeri ve herşeyi tutan. herşeyin varlık sahibi olabilmesi için gerekeni veren. allah'ın isimlerinden.
Osmanlıca - Türkçe sözlük kayyum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
kayyum; başlangıç, nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh ve ezelden ebede kaim, dâim ve var olan allah (c.c.). bütün eşyanın ancak kendisi ile kaim olduğu cenab-ı hak.(... sırr-ı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki; bütün mevcudatı ademden çıkarıp, herbirisini bu nihayetsiz fezada $ sırrıyla durdurup, kıyam ve beka verip, umumunu böyle sırr-ı kayyumiyetin tecellisine mazhar eyliyor. eğer bu nokta-i istinad olmazsa; hiçbir şey kendi başıyla durmaz. hadsiz bir boşlukta yuvarlanıp ademe sukut edecek.hem nasıl ki bütün mevcudat, vücudları ve kıyamları ve bekaları cihetinde kayyum-u zülcelâl'e dayanıyorlar; kıyamları onunladır... öyle de, mevcudatın keyfiyat ve ahvalinde binler silsilelerin; (temsilde hata olmasın) telefon, telgraf silsilelerinin merkezi ve santral direği hükmünde olan sırr-ı kayyumiyette $ sırriyle, uçları bağlıdır. eğer o nurani nokta-i istinada dayanmazlarsa, ehl-i akılca muhâl ve bâtıl olan binler devirler ve teselsüller lâzım gelecek; belki, mevcudat adedince bâtıl olan devirler ve teselsüller lâzım gelir. meselâ: bu şey (hıfz veya nur veya vücud veya rızık gibi) bir cihette buna dayanır; bu da ötekine; o da ona... gitgide herhalde nihayetsiz olamaz, bir nihayeti bulunacak.İşte bütün böyle silsilelerin müntehâları; elbette sırr-ı kayyumiyettir. sırr-ı kayyumiyet anlaşıldıktan sonra, o mevhum silsilelerde birbirine dayanmak rabıtası ve mânâsı kalmaz, kalkar; herşey doğrudan doğruya sırr-ı kayyumiyete bakar. l.)
Türkçe - Almanca sözlük kayyum anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
kayyum; küster; pflegerYorumlar - Lütfen konu (kayyum) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.