kelime-i tevhid sözlükteki anlamları

Osmanlıca - Türkçe sözlük kelime-i tevhid anlamı
aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
kelime-i tevhid; tevhid-i İlahîyi ifade eden lâilahe illallah muhammedür resulullah cümle-i kudsiyesidir. (bak: tevhid)(bütün esmâ-i hüsnânın ifâde ettiği mânalar ile bütün sıfât-ı kemaliyeye, lâfza-i celâl olan allah bil'iltizam delâlet eder. sair ism-i haslar yalnız müsemmâlarına delâlet eder. sıfatlara delâletleri yoktur. çünki sıfatlar müsemmâlarına cüz olmadığı gibi aralarında lüzum-u beyyin de yoktur. bu itibarla ne tazammunen ve ne iltizamen sıfatlara delâletleri yoktur. amma lâfza-i celâl bil'mutâbakat zât-ı akdese delâlet eder. zât-ı akdes ile sıfât-ı kemaliyye arasında lüzum-u beyyin olduğundan, sıfatlara da bil'iltizam delâlet eder. ve keza, uluhiyet ünvanı sıfât-ı kemaliyeyi istilzam etmesi ism-i has olan allahın da o sıfâtı istilzam ettiğini istilzam ediyor. ve keza, allah kelimesi de, nefiyden sonra sıfatlar ile beraber düşünülür. binaenaleyh lâilâhe illâllah kelâmı, esmâ-i hüsnânın adedince kelâmları tazammun ediyor. bu itibarla, şu kelime-i tevhid kelâmı, delâlet ettiği sıfatlar itibariyle bin kelâm iken bir kelâm oluyor. lâ hâlika İllallah, lâ fâtıra, lâ râzıka, lâ kayyume İllâllah gibi... binaenaleyh, terakki etmiş olan zâkir bir zât, bu kelâmı söylerken içindeki binlerce kelâmları söylemiş oluyor. m.n.)Yorumlar - Lütfen konu (kelime-i tevhid) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.