Kolaj sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Kolaj anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
kolaj; değişik malzemeleri özellikle kesilmiş kağıtları tuvale yapıştırma işlemi ve böylece oluşturulmuş yapıt.
değişik sanat dallarının bir arada düzenlenmesiyle oluşturulan kompozisyon.
Türkçe - Türkçe sözlük Kolaj anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
kolaj; değişik malzemeleri özellikle kesilmiş kağıtları tuvale yapıştırma işlemi ve böylece oluşturulmuş yapıt. değişik sanat dallarının bir arada düzenlenmesiyle oluşturulan kompozisyon.
Türkçe - Türkçe sözlük Kolaj anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
kolaj;

kolaj : fransızca kolaj (collage) sözü, elde bulunan her türlü basılı malzemenin bir yüzey üzerine yeni bir kompozisyon oluşturacak şekilde yapıştırılmasıyla elde edilen bir tür resim sanatı tekniği anlamına gelmektedir. kurumumuz, kesyap kelimesinin kolaj için uygun bir karşılık olduğu görüşündedir.

Türkçe - İngilizce sözlük Kolaj anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
kolaj; n. collage
Türkçe - İngilizce sözlük Kolaj anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
kolaj; n. collage
İngilizce - Türkçe sözlük Kolaj anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
kolaj; kolaj ('collage') düz bir yüzey üzerine fotoğraf, gazete kâğıdı, vb. nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen boya ile de karıştırılarak uygulanan bir resimleme tekniğidir. eğlence amaçlı uygulanması çok eskilere gitmesine rağmen ancak 20. yüzyılda kübistlerin kullanımının etkisiyle bir sanat tekniği olarak kabul görmüştür. daha sonra bu tekniği kendi fikirlerine uygun bulan futüristler, dadaistler ve sürrealistler (gerçeküstücüler) de kullanmıştır.Yorumlar - Lütfen konu (Kolaj) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.