Mücerred sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Mücerred anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
mücerred; (c.: mücerredât) yalnız, tek.
hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. tek başına.
çıplak, soyulmuş.
tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr.
edb: kur'ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir.
fls: müşahhas olmayan. vücuda gelmiş eşya ve ef'âlin şekil ve suretlerinden ayrı olarak düşünülen her keyfiyet ve mefhuma veya nisbet mefhumuna denir. bunun zıddı müşahhasıdır ki, eşyanın bütün vasıfları ile zihinde husulüdür.Yorumlar - Lütfen konu (Mücerred) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.