Medeniyet sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Medeniyet anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
medeniyet; medeniyet (arapça kökenli) kelime anlamı olarak uygarlık anlamında kullanılır. bir ülke veya toplumun veya diğer zeki canlı türlerinin, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.
Osmanlıca - Türkçe sözlük Medeniyet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
medeniyet; 1. uygarlık.
2. adaletseverlik, insanca iyi ve ferah yaşayış. şehirlilik. yaşayışta, içtimaî münâsebetlerde, ilim, fenn ve san'atta tekâmül etmiş cemiyetlerin hâli. * İslâmiyetin emirlerine göre, usulü dâiresinde yaşayış.(küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. tâdili, büyük bir himmete muhtaçtır. ve keza, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. bunların kapatılması ancak allah'ın lutfuna mazhar olanlara müyesser olur. m.n.)(sual: sen eskiden şark.
Türkçe - İngilizce sözlük Medeniyet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
medeniyet; 1. n. civilization, culture
2. civilization, being civilized.
3. civilization, the sum of those qualities that give a society its particular character.
Türkçe - Almanca sözlük Medeniyet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
medeniyet; die zivilisation
Türkçe - Fransızca sözlük Medeniyet anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
medeniyet; civilisation [la]Yorumlar - Lütfen konu (Medeniyet) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.