okul sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük okul anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
okul; okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye değin, çeşitli derecede toplu olarak öğrenimin sağlandığı yer, mektep.
bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin tümü.
bir bilim ya da sanat kolunda özel ve belirgin yöntem, ekol.
Türkçe - Türkçe sözlük okul anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
okul; 1 . okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep:
daha gelir gelmez, ayağının tozu ile vilayet merkezinin okullarını gezdi.- m. ş. esendal.
2 . bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü:
okul dağıldı.-
3 . ekol.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
okuldan ayrılmak