Organ sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Organ anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
organ; 1. anlamı canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv:bütün iç organlarım burkulur gibi oldu.- n. cumalı. bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.
2. anlamı i., müz. org, erganun; biyoloji örgen, uzuv; haber organı; araç, alet, vasıta. organ grinder latarnacı. organ loft kilisede org galerisi. organ stop org düğmesi. mouth organ ağız mızıkası. party organ parti organı. ,org/organ.
3. anlamı organ. araç. vasıta. alet. org. kitle iletişim araçları. yayın organı.
4. organ.
Türkçe - Türkçe sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
organ; canlı bir vücudun belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak saptanmış bölümü, örgen, üye, aygıt, uzuv.
bir görevi, bir eylemi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.
Türkçe - İngilizce sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
organ; n. internal body part; musical instrument that makes sound by pressing air through a system of graduated pipes; any instrument that makes sound similar to an organ (but without the use of pipes)
n. organ, internal body part; instrument, agent
n. organ, member, agency
Türkçe - Almanca sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
organ; n. glied, organ
Türkçe - Fransızca sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
organ; organe [le]
İngilizce - Türkçe sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
organ; i. organ, uzuv, alet, araç, org, örgüt, kuruluş
Almanca - Türkçe sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
organ; i. organ (n), ses (n)
İngilizce - İngilizce sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
organ; n. internal body part; musical instrument that makes sound by pressing air through a system of graduated pipes; any instrument that makes sound similar to an organ (but without the use of pipes)
n. organ, internal body part; instrument, agent
n. organ, member, agency
İngilizce - İngilizce sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
organ;

organ tanım:

kelime: or·gan
söyleniş: 'or-g&n
İşlev: noun
kökeni: middle english, partly from old english organa, from latin organum, from greek organon, literally, tool, instrument; partly from old french organe, from latin organum; akin to greek ergon work -- more at work
1 a archaic : any of various musical instruments; especially : wind instrument b (1) : a wind instrument consisting of sets of pipes made to sound by compressed air and controlled by keyboards and producing a variety of musical effects -- called also pipe organ (2) : reed organ (3) : an instrument in which the sound and resources of the pipe organ are approximated by means of electronic devices (4) : any of various similar cruder instruments
2 a : a differentiated structure (as a heart, kidney, leaf, or stem) consisting of cells and tissues and performing some specific function in an organism b : bodily parts performing a function or cooperating in an activity <the eyes and related structures that make up the visual organs>
3 : a subordinate group or organization that performs specialized functions <the various organs of government>
4 : periodical
İngilizce - Fransızca sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetofransizca anlamı Fransızcası:
organ; n. organe, partie du corps d'un être vivant; appareil; organisme; accéssoire, équipement, instrument; orgue, instrument musical
İngilizce - Almanca sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoalmanca anlamı Almancası:
organ; n. organ; mittel; werkzeug; orgel; zeitung
İngilizce - İspanyolca sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoispanyolca anlamı İspanyolcası:
organ; s. órgano, órgano de viento, órgano tubular; víscera; organismo
İngilizce - İtalyanca sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoitalyanca anlamı İtalyancası:
organ; s. (anat, biol) organo; armonium; organetto; giornale, pubblicazione
İngilizce - Portekizce sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoportekizce anlamı Portekizcesi:
organ; s. órgão (do corpo); aparelho; órgão (instrumento musical); cortejador
İngilizce - Flemenkçe sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoflemenkce anlamı Flemenkçe anlamı:
organ; zn. orgel, werktuig, orgaan
Almanca - İngilizce sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoingilizce anlamı İngilizcesi:
organ; n. internal body part; musical instrument that makes sound by pressing air through a system of graduated pipes; any instrument that makes sound similar to an organ (but without the use of pipes)
Almanca - Fransızca sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatofransizca anlamı Fransızcası:
organ; n. organe (m), corps (m)
Almanca - İspanyolca sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoispanyolca anlamı İspanyolcası:
organ; n. órgano (m)
Almanca - İtalyanca sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoitalyanca anlamı İtalyancası:
organ; n. parte del corpo (f), voce (f), sensibilità (f), ente (f), organo (m), giornale (m), elemento {tecn.} (m)
Almanca - Flemenkçe sözlük Organ anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoflemenkce anlamı Flemenkçesi:
organ; orgaanYorumlar - Lütfen konu (Organ) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.