Panorama sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Panorama anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
panorama; 1. anlamı yüksek bir yerden bakılınca göz önüne serilen geniş görünüş:belediye reisi bir panorama resmi çekmeyi akıl etmeyen fotoğrafçıya çıkışıyordu.- r. n. güntekin. genel görünüm.
2. anlamı i. panorama, umumi manzara, genel görünüş; bir şehrin veya tabii bir manzaranın uzaktan görünüşünü canlandıran resim; durmadan değişen sahne veya olaylar; bir konunun etraflı olarak incelenmesi. panoramic s. panoramik. ,panorama.
3. anlamı panorama. toplu görünüm.
Türkçe - Türkçe sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
panorama; yüksek bir yerden bakılınca göz önüne serilen geniş görünüş. genel görünüm.
Türkçe - İngilizce sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
panorama; n. wide view in all directions, full view of a large area n. panorama, wide view in all directions, full view of a large area n. panorama, view, overview
Türkçe - Almanca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
panorama; n. panorama, rundblick, totalansicht, umschau
Türkçe - Fransızca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
panorama; [le] geniş resim düzeni; geniş manzara, panorama
İngilizce - Türkçe sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
panorama; i. panorama, geniş görünüm, manzara, şehrin uzaktan genel görünümü
Fransızca - Türkçe sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
panorama; [le] geniş resim düzeni; geniş manzara, panorama
Almanca - Türkçe sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
panorama; i. görünüş (n), görünüm (n), panorama (n)
İngilizce - İngilizce sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
panorama;

panorama İngilizce anlamı ve tanımı

panorama anlamları

  1. (noun) a picture representing scenes too extended to be beheld at once, and so exhibited a part at a time, by being unrolled, and made to pass continuously before the spectator.
  2. (noun) a complete view in every direction.
  3. (noun) a picture presenting a view of objects in every direction, as from a central point.

panorama tanım:

kelime: pan·o·rama
söyleniş: pa-n&-'ra-m&, -'rä-
İşlev: noun
kökeni: pan- greek horama sight, from horan to see -- more at wary
1 a : cyclorama 1 b : a picture exhibited a part at a time by being unrolled before the spectator
2 a : an unobstructed or complete view of an area in every direction b : a comprehensive presentation of a subject <a panorama of american history> c : range
3 : a mental picture of a series of images or events
- pan·o·ram·ic /-'ra-mik/ adjective
- pan·o·ram·i·cal·ly /-mi-k(&-)le/ adverb

panorama ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

aspect, cyclorama, diorama, prospect, scene, view, vista,
İngilizce - İngilizce sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
panorama; n. wide view in all directions, full view of a large area n. panorama, wide view in all directions, full view of a large area n. panorama, view, overview
İngilizce - Fransızca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetofransizca anlamı Fransızcası:
panorama; n. panorama; vue enveloppante
İngilizce - Almanca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoalmanca anlamı Almancası:
panorama; n. panorama
İngilizce - İspanyolca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoispanyolca anlamı İspanyolcası:
panorama; s. panorama
İngilizce - İtalyanca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoitalyanca anlamı İtalyancası:
panorama; s. panorama; rassegna completa; (fot, teat) panoramica
İngilizce - Portekizce sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoportekizce anlamı Portekizcesi:
panorama; s. panorama
İngilizce - Flemenkçe sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoflemenkce anlamı Flemenkçe anlamı:
panorama; zn. panorama
Fransızca - İngilizce sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoingilizce anlamı İngilizcesi:
panorama; (m) n. panorama, view, overview
Fransızca - Almanca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoalmanca anlamı Almancası:
panorama; n. rundblick, fernblick, panorama
Fransızca - Flemenkçe sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoflemenkce anlamı Flemenkçe:
panorama; (vue) panorama (n); vergezicht (n)
Fransızca - İspanyolca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoispanyolca anlamı İspanyolcası:
panorama; (vue) panorama (m)
Fransızca - İtalyanca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoitalyanca anlamı İtalyancası:
panorama; (vue) panorama (m)
Fransızca - Portekizce sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoportekizce anlamı Portekizcesi:
panorama; (vue) panorama (m); vista panorâmica
Almanca - İngilizce sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoingilizce anlamı İngilizcesi:
panorama; n. wide view in all directions, full view of a large area
Almanca - Fransızca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatofransizca anlamı Fransızcası:
panorama; n. panorama (m)
Almanca - İspanyolca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoispanyolca anlamı İspanyolcası:
panorama; n. panorama (m), ciclorama (f)
Almanca - İtalyanca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoitalyanca anlamı İtalyancası:
panorama; n. veduta generale (f), panorama (m)
İspanyolca - Almanca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ispanyolcatoalmanca anlamı Almancası:
panorama; n. panorama, rundblick, ausblick, anblick, blick, aussicht, umschau, übersicht
İspanyolca - İngilizce sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ispanyolcatoingilizce anlamı İngilizcesi:
panorama; n. panorama, scene, screen, view, outlook, prospe
İspanyolca - Fransızca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ispanyolcatofransizca anlamı Fransızcası:
panorama; 1. (campo visual) vue (f) 2. (vista) panorama (m)
İtalyanca - Almanca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
italyancatoalmanca anlamı Almancası:
panorama; n. aussicht, rundschau, überschau, schau, revue, streife, ausblick, rundblick, überblick, kameraschwenk, streifzug, panorama
İtalyanca - Fransızca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
italyancatofransizca anlamı Fransızcası:
panorama; (veduta) panorama (m)
İtalyanca - İngilizce sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
italyancatoingilizce anlamı İngilizcesi:
panorama; n. panorama, view, landscape, scenery, survey
Portekizce - Fransızca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
portekizcetofransizca anlamı Fransızcası:
panorama; (vista) panorama (m); échappée de vue
Portekizce - İngilizce sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
portekizcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
panorama; n. view, panorama, vista, landscape, outlook
Flemenkçe - Fransızca sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
flemenkcetofransizca anlamı Fransızcası:
panorama; (uitzicht) panorama (m)
Flemenkçe - İngilizce sözlük Panorama anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
flemenkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
panorama; n. panorama, landscapeYorumlar - Lütfen konu (Panorama) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.