Patent sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Patent anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
patent; 1. anlamı bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge. uyrukluk belgesi. gemilere ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge. bir durum veya bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme:çünkü türkiye'de patenti yabancı şöhretlerin elinde bulunan heykeltıraşlık türk sanatkârına para getirmez.- p. safa.
2. anlamı s. herkes tarafından anlaşılabilir, herkese açık, aşikar; tıp açık. ,patentli mal/patent,açık/patentli,xyz patent al.
3. anlamı görünen. açık. besbelli. meydanda. ortada. patentli. patent. patent almak.
4. patent.
Türkçe - Türkçe sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
patent; bir buluşun ya da o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge; bir durum ya da bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme.
uyrukluk belgesi.
gemilere ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge.
Türkçe - İngilizce sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
patent; n. exclusive right to an invention or design; invention or design that is protected by a patent
v. receive a patent, receive exclusive rights to an invention or design
adj. protected by a patent; clear; obvious, evident; ingenious, innovative
Türkçe - Almanca sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
patent; n. brevet, patent
Türkçe - Fransızca sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
patent; belli, besbelli, apaçık
İngilizce - Türkçe sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
patent; f. patent almak, patent vermek
i. patent, tescil
s. patentli, tescilli, patent, açık, aşikâr, belli
Fransızca - Türkçe sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
patent; belli, besbelli, apaçık
Almanca - Türkçe sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
patent; i. patent (n), paye (n)
İngilizce - İngilizce sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
patent;

patent İngilizce anlamı ve tanımı

patent anlamları

  1. (a.) a letter patent, or letters patent; an official document, issued by a sovereign power, conferring a right or privilege on some person or party.
  2. (a.) spreading; forming a nearly right angle with the steam or branch; as, a patent leaf.
  3. (a.) open to public perusal; -- said of a document conferring some right or privilege; as, letters patent. see letters patent, under 3d letter.
  4. (a.) open; expanded; evident; apparent; unconcealed; manifest; public; conspicuous.
  5. (a.) appropriated or protected by letters patent; secured by official authority to the exclusive possession, control, and disposal of some person or party; patented; as, a patent right; patent medicines.
  6. (v. t.) to grant by patent; to make the subject of a patent; to secure or protect by patent; as, to patent an invention; to patent public lands.
  7. (a.) a document making a grant and conveyance of public lands.
  8. (a.) the right or privilege conferred by such a document; hence, figuratively, a right, privilege, or license of the nature of a patent.
  9. (a.) a writing securing to an invention.

patent tanım:

kelime: pat·ent
söyleniş: 1-3 are 'pa-t&nt, chiefly british 'pa-; 4 'pa-; 5 'pa-, 'pa-; 6-7 'pa-, 'pa-, british usually 'pa-
İşlev: adjective
kökeni: middle english, from middle french, from latin patent-, patens, from present participle of patere to be open -- more at fathom
1 a : open to public inspection -- used chiefly in the phrase letters patent b (1) : secured by letters patent or by a patent to the exclusive control and possession of a particular individual or party (2) : protected by a patent : made under a patent <patent locks> c : protected by a trademark or a trade name so as to establish proprietary rights analogous to those conveyed by letters patent or a patent : proprietary <patent drugs>
2 : of, relating to, or concerned with the granting of patents especially for inventions <a patent lawyer>
3 : making exclusive or proprietary claims or pretensions
4 : affording free passage : unobstructed <a patent opening>
5 : patulous, spreading <a patent calyx>
6 archaic : accessible, exposed
7 : readily visible or intelligible : obvious
synonym see evident
- pat·ent·ly adverb

patent ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

apparent, evident, manifest, plain,
İngilizce - İngilizce sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
patent; n. exclusive right to an invention or design; invention or design that is protected by a patent
v. receive a patent, receive exclusive rights to an invention or design
adj. protected by a patent; clear; obvious, evident; ingenious, innovative
İngilizce - Fransızca sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetofransizca anlamı Fransızcası:
patent; n. privilège; priorité; brevet d'invention
v. faire breveter; recevoir un brevet
adj. breveté; protégé par brevet; clair; connu; sophistiqué
İngilizce - Almanca sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoalmanca anlamı Almancası:
patent; n. patent; freibrief; privileg (ium)
v. patentieren
adj. patentiert; patentrechtlich geschützt
İngilizce - İspanyolca sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoispanyolca anlamı İspanyolcası:
patent; s. patente, privilegio
v. patentar, acharolar
adj. patente, aparente, evidente, manifiesto, obvio, ostensible, patentado, perspicuo, público
İngilizce - İtalyanca sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoitalyanca anlamı İtalyancası:
patent; s. brevetto; invenzione brevettata; (fig) esclusiva, diritto esclusivo; (fig) permesso, licenza, patente; privilegio; (am; dir) certificato di concessione di terreni demaniali
v. brevettare
agg. evidente, chiaro, palese, ovvio, manifesto; brevettato; in esclusiva; insignito di privilegio; dei brevetti; (fam) nuovo e ingegnoso
İngilizce - Portekizce sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoportekizce anlamı Portekizcesi:
patent; s. patente; direito de exclusividade
v. patentear
adj. patenteado; claro; evidente; esperto
İngilizce - Flemenkçe sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoflemenkce anlamı Flemenkçe anlamı:
patent; bn. openbaar, duidelijk, zichtbaar, patent, voortreffelijk, gepatenteerd
zn. patent, octrooi, vergunning, gepatenteerd artikel
ww. patenteren, patent nemen op, octrooieren
Fransızca - İngilizce sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoingilizce anlamı İngilizcesi:
patent; adj. patent
Fransızca - Almanca sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
fransizcatoalmanca anlamı Almancası:
patent; adj. offensichtlich, offenkundig, unüberhörbar
Almanca - İngilizce sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoingilizce anlamı İngilizcesi:
patent; n. exclusive right to an invention or design; invention or design that is protected by a patent
Almanca - Fransızca sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatofransizca anlamı Fransızcası:
patent; n. licence (f), intention (f), brevet d'invention (m)
adj. judicieux, bille: qui touche sa bille
Almanca - İspanyolca sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoispanyolca anlamı İspanyolcası:
patent; n. mecanismo ingenioso (m), patente (m)
adj. práctico, excelente, ingenioso
Almanca - İtalyanca sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoitalyanca anlamı İtalyancası:
patent; n. patente (f), brevetto (m), nomina: decreto di nomina (m)
adj. bravo, grandioso
Almanca - Flemenkçe sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
almancatoflemenkce anlamı Flemenkçesi:
patent; octrooi ,patent
Flemenkçe - Fransızca sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
flemenkcetofransizca anlamı Fransızcası:
patent; (industrie) brevet (m)
Flemenkçe - İngilizce sözlük Patent anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
flemenkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
patent; adj. patentYorumlar - Lütfen konu (Patent) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.