ramazan sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük ramazan anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
ramazan; ay takviminin dokuzuncu ayı, üç ayların sonuncusu, oruç tutulan ay.
Türkçe - Türkçe sözlük ramazan anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
ramazan; (arapça) erkek ismi - hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı. kur'an'da bakara suresi 185. ayette ismi geçen ay ismi.
Osmanlıca - Türkçe sözlük ramazan anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
ramazan; mübarek ayların en mühimmi ve mübarek üç ayların sonuncusu. kur'an-ı kerim'in nâzil olmağa başladığı oruç ayı. arabî ve kamerî olan takvime göre 9. ay. oruç tutanın günahlarını yaktığı, mahveylediği için bu isim verildiği rivayet edilir.(ramazan-ı şerif'te mü'minler, derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, mânevi sürurlara mazhar oluyorlar. kalb ve ruh, akıl, sır gibi letâifin o mübârek ayda oruç vasıtasiyle çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. midenin ağlamasına rağmen onlar masumâne gülüyorlar. m.)(İşte ramazan-ı şerif, âdeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. ve uhrevi hasılat için gâyet münbit bir zemindir. ve neşv ü nema-i a'mâl için, bahardaki mah-i nisandır. saltanat-ı rububiyet-i İlâhiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resm-i geçit yapmasına en parlak, kudsi bir bayram hükmündedir. ve öyle olduğundan yemek, içmek gibi nefsin gafletle hayvani hâcatına ve mâlâyani ve hevâperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut âhiret ticaretine girdiği için, dünyevi hâcâtını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek, savmı ile samediyete bir nevi âyinedarlık etmektir. evet, ramazan-ı şerif; bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır.evet bir tek ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. leyle-i kadir ise nass-ı kur'ân ile bin aydan daha hayırlı olduğu, bu sırra bir hüccet-i katıadır. m.)
Türkçe - İngilizce sözlük ramazan anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
ramazan; [ramadan] n. ramadan
Türkçe - Almanca sözlük ramazan anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
ramazan; n. ramadan
Türkçe - Fransızca sözlük ramazan anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
ramazan; ramadan [le]Yorumlar - Lütfen konu (ramazan) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.