Sayı sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Sayı anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
sayı; 1 . sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet:
bir, beş, yüz, birer sayıdır.-
2 . gazete ve dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha:
derginin son sayısında...-
3 . sporbir spor karşılaşmasında karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini tespit eden nicelik.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
sayı hesabıyla , sayım suyum yok , sayısını allah bilir