saygı sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük saygı anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
saygı; değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye ya da birşeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya neden olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram.
başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.
Türkçe - Türkçe sözlük saygı anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
saygı; 1 . değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram:
İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir.- y. kemal.
2 . başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
saygı duymak (veya beslemek)