Tarih sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Tarih anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
tarih; 1 . bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün:
19 mayıs 1919, atatürk'ün samsun'a ayak bastığı tarihtir. o tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu.-
2 . toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim:
milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar.- f. r. atay.
3 . evrensel tarihin herhangi bir bölümünü ele alan anlatı:
yakın çağ tarihi.-
4 . bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı:
sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!- r. h. karay.
5 . tarih kitabı:
cevdet paşa'nın osmanlı tarihi.-
6 . tarih dersi:
ertesi gün, tarih imtihanı vardı.- y. z. ortaç.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
tarih atmak (veya koymak)