tatil sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük tatil anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
tatil; yasa gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlence.
okul, meclis, adliye gibi kurumların çalışmasını durdurduğu ya da kapalı bulunduğu dönem.
eğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmaksızın geçirilen süre.
Türkçe - Türkçe sözlük tatil anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
tatil; 1 . kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme:
yurdumuzda hafta tatili iki gündür.-
2 . okul, meclis, adliye vb. kuruluşların çalışmasını durdurduğu veya kapalı bulunduğu dönem.
3 . eğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmadan geçirilen süre:
beni tatili geçirmek üzere evlerine davet ettiler.- s. f. abasıyanık.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
tatile girmek