Tekerleme sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Tekerleme anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
tekerleme; 1 . tekerlemek işi.
2 . çoğunlukla basmakalıp söz:
bazısının konuşması, tekerleme hâlinde tekrar ettiği birkaç kelimeden ibarettir.- r. n. güntekin.
3 . birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı:
çocuklar, türkülü bir tekerleme ile karşılarlar leyleklerin gelişini.- n. cumalı.
4 . edebiyatçoğunlukla, masalların genellikle başında bulunan bir varmış bir yokmuş. evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. gibi uyaklı giriş veya ara sözler:
tekerlemelere, bilmecelere gelince bence bunlar aydınlık şeyler. anlaşılmaz gibi görünmeleri zihni çeşitli anlamlar üzerinde dolaştırmalarından geliyor.- s. birsel.
5 . edebiyatsaz şairleri arasında yapılan deyiş yarışı.
6 . tiyatroorta oyununda, özellikle kavuklu'nun kullandığı sözler.
Türkçe - Türkçe sözlük Tekerleme anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
tekerleme; tekerlemek eylemi; saz ozanları arasında yapılan deyiş yarışı. çoğunlukla basmakalıp söz; ortaoyununda, özellikle kavuklu'nun kullandığı sözler. çoğunlukla, masalların başında bulunan uyaklı giriş sözleri.
Türkçe - İngilizce sözlük Tekerleme anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
tekerleme; n. tongue twister, nursery rhyme, rigmarole
Türkçe - Almanca sözlük Tekerleme anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
tekerleme; witzige erwiderung, dichtericsher wettbewerbYorumlar - Lütfen konu (Tekerleme) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.