tepe sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük tepe anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
tepe; 1 . bir şeyin en üstteki bölümü:
pencere önünde dimdik durmuş, kocaman ağaçların tepesine bakıyordunuz.- s. f. abasıyanık.
2 . bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, tam hizası:
ekşisu'da trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi.- n. cumalı.
3 . teklifsiz konuşmadabirinin yanı başı, baş ucu:
tepemde durup canımı sıktı.-
4 . anatomibaşın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü:
güneş sanki yalnız sizin tepenize ışık ve sıcaklık aksettirmeye çalışıyor.- r. h. karay.
5 . coğrafyayüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi:
derenin sağ tarafına yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti.- n. cumalı.
6 . matematikçokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri.
7 . matematikİkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası.
8 . matematikbakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
(birine) tepeden bakmak , (birinin) tepesinde bitmek , tepesinde havan dövmek (veya değirmen çevirmek) , tepesinden (veya başından) kaynar su dökülmek , (birinin) tepesine dikilmek , (birinin) tepesine (veya başına) binmek (veya çıkmak) , tepesinin tası atmak , tepesi üstü , tepesi (veya beyni) atmak