terim sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük terim anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
terim; bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı olan sözcük, ıstılah.
a) cebirsel bir anlatımda + ya da - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri; b) bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri; c) bir kesrin pay ve paydasından her biri.
geleneksel mantıkta özne ya da yüklem.
Türkçe - Türkçe sözlük terim anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
terim; 1 . bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah:
bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar.- f. r. atay.
2 . mantıkgeleneksel mantıkta özne veya yüklem.
3 . matematikcebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
4 . matematikbir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
5 . matematikbir kesrin pay ve paydasından her biri, had.
Türkçe - Türkçe sözlük terim anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
terim; (türkçe) - bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük. -erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Türkçe - İngilizce sözlük terim anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
terim; n. term, locution
Türkçe - Almanca sözlük terim anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
terim; n. bezeichnung, term, terminus
Türkçe - Fransızca sözlük terim anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
terim; terme [le], énoncé [le]Yorumlar - Lütfen konu (terim) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.