Translate sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük Translate anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
translate; 1. anlamı telgrafı alarak tekrar başka yere aynen göndermek translatabletercümesi; tercümanlık yapmak; tercüme etmek, çevirmek; nakletmek; tercüme edilmek; değiştirmek, tahvil etmek, dönüştürmek; bir insanı ölmeden göğe nakletmek.
2. anlamı tercüme etmek. çevirmek.
3. anlamı çevirmek. tercüme etmek. dönüstürmek. degistirmek. ötelemek.
İngilizce - Türkçe sözlük Translate anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
translate; f. tercüme etmek, çevirmek, dönüştürmek, tercüme yapmak, çevirisini yapmak
İngilizce - İngilizce sözlük Translate anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
translate;

translate İngilizce anlamı ve tanımı

translate anlamları

  1. (v. t.) to remove, as a bishop, from one see to another.
  2. (v. t.) to cause to lose senses or recollection; to entrance.
  3. (v. t.) to remove to heaven without a natural death.
  4. (v. t.) to bear, carry, or remove, from one place to another; to transfer; as, to translate a tree.
  5. (v. t.) to render into another language; to express the sense of in the words of another language; to interpret; hence, to explain or recapitulate in other words.
  6. (v. t.) to change into another form; to transform.
  7. (v. t.) to cause to remove from one part of the body to another; as, to translate a disease.
  8. (v. i.) to make a translation; to be engaged in translation.
  9. (v. t.) to change to another condition, position, place, or office; to transfer; hence, to remove as by death.

translate tanım:

kelime: trans·late
söyleniş: tran(t)s-'lat, tranz-; 'tran(t)s-lat, 'tranz-
İşlev: verb
türleri: trans·lat·ed; trans·lat·ing
kökeni: middle english, from latin translatus (pp. of transferre to transfer, translate), from trans- latus, past participle of ferre to carry -- more at tolerate, bear
transitive senses
1 a : to bear, remove, or change from one place, state, form, or appearance to another : transfer, transform <a country boy translated to the city> <translate ideas into action> b : to convey to heaven or to a nontemporal condition without death c : to transfer (a bishop) from one see to another
2 a : to turn into one's own or another language b : to transfer or turn from one set of symbols into another : transcribe c (1) : to express in different terms and especially different words : paraphrase (2) : to express in more comprehensible terms : explain, interpret
3 : enrapture
4 : to subject to mathematical translation
5 : to subject (as genetic information) to translation in protein synthesis
intransitive senses
1 : to practice translation or make a translation; also : to admit of or be adaptable to translation <a word that doesn't translate easily>
2 : to undergo a translation
3 : lead, result -- usually used with into <tax cuts translate into bigger savings>
- trans·lat·abil·i·ty /()tran(t)s-la-t&-'bi-l&-te, ()tranz-/ noun
- trans·lat·able /tran(t)s-'la-t&-b&l, tranz-/ adjective
- trans·la·tor /-'la-t&r/ noun

translate ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

interpret, read, render, transform, understand,
İngilizce - İngilizce sözlük Translate anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoingilizce anlamı İngilizce anlamı:
translate; v. change something from one language into another
İngilizce - Fransızca sözlük Translate anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetofransizca anlamı Fransızcası:
translate; v. traduire
İngilizce - Almanca sözlük Translate anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoalmanca anlamı Almancası:
translate; v. übersetzen
İngilizce - İspanyolca sözlük Translate anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoispanyolca anlamı İspanyolcası:
translate; v. traducir
İngilizce - İtalyanca sözlük Translate anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoitalyanca anlamı İtalyancası:
translate; v. tradurre; interpretare
İngilizce - Portekizce sözlük Translate anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoportekizce anlamı Portekizcesi:
translate; v. traduzir
İngilizce - Flemenkçe sözlük Translate anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
ingilizcetoflemenkce anlamı Flemenkçe anlamı:
translate; ww. vertalenYorumlar - Lütfen konu (Translate) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.