vazife sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük vazife anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
vazife; ödev.
görev.
günlük ücret, yevmiye.
Osmanlıca - Türkçe sözlük vazife anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
vazife; bir kimsenin yapmaya mecbur olduğu iş. yapılması birisine havale edilen şey. kıymet verilen iş. * ücret.(tarîk-ı hakta çalışan ve mücahede edenler, yalnız kendi vazifelerini düşünmek lâzım gelirken, cenab-ı hakk'a aid vazifeyi düşünüp, harekâtını ona bina ederek hataya düşerler.meşhurdur ki: bir zaman İslâm kahramanlarından ve cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden celâleddin-i harzemşah harbe giderken, vüzerası ve etbaı ona demişler: sen muzaffer olacaksın; cenab-ı hak seni galip edecek. o demiş. ben allah'ın emriyle cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım, cenab-ı hakk'ın vazifesine karışmam; muzaffer etmek veya mağlub etmek onun vazifesidir. İşte o zât bu sırr-ı teslimiyeti anlamasıyla hârika bir surette çok defa muzaffer olmuştur.üstad-ı mutlak, mukteda-yı küll, rehber-i ekmel olan resul-ü ekrem aleyhissalâtü vesselâm $ olan ferman-ı İlâhîyi kendine rehber-i mutlak ederek, insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sa'y-ü gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. çünki $ sırrıyla anlamış ki: İnsanlara dinlettirmek ve hidayet vermek, cenab-ı hakk'ın vazifesidir. cenab-ı hakk'ın vazifesine karışmazdı. l.)
Türkçe - İngilizce sözlük vazife anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
vazife; n. commission, incumbency, mission
Türkçe - Almanca sözlük vazife anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
vazife; n. amt, aufgabe, mission, pensum, pflicht, übungsaufgabe
Türkçe - Fransızca sözlük vazife anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
vazife; devoir [le], tâche [la], service [le], charge [le], emploi [le]Yorumlar - Lütfen konu (vazife) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.