vicdan sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük vicdan anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
vicdan; kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç, duyunç.
Türkçe - Türkçe sözlük vicdan anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
vicdan; (arapça) kadın ismi 1. İyiyi kötüden, hayrı serden ayırmayı sağlayan iç duygu, ahlak şuuru. his duygu. 2. din, inanç.
Osmanlıca - Türkçe sözlük vicdan anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
vicdan; İnsanın içindeki iyiyi kötüden ayırabilen ve iyilik etmekten lezzet duyan ve kötülükten elem alan manevî his. * kendinden geçme, dalma. * bir şeyi bir halde görme, bulma. * duyma, duygu. * İnanç. * şuur. * bâtın ile hakkı tanımak. * din.(vicdanın anâsır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan irade, zihin, his, lâtife-i rabbaniye, herbirinin bir gayât-ül gayâtı var: İradenin ibadetullâhdır. zihnin ma'rifetullahdır. hissin muhabbetullahdır. lâtifenin müşâhedetullâhtır. takva denilen ibadet-i kâmile dördünü tazammun eder. şeriat şunları hem tenmiye, hem tehzib, hem bu gayât-ül gayâta sevkeder. h.)
Türkçe - İngilizce sözlük vicdan anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
vicdan; n. conscience, heart, inner man, remorse, scruple
Türkçe - Almanca sözlük vicdan anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
vicdan; n. gewissen
Türkçe - Fransızca sözlük vicdan anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
vicdan; conscience [la]Yorumlar - Lütfen konu (vicdan) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.