vildan sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük vildan anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
vildan; (arapça) kadın ismi 1. yeni doğmuş çocuklar. 2. kullar, köleler. kur'an'da zikredilmiştir.
Osmanlıca - Türkçe sözlük vildan anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
vildan; (velid. c.) çocuklar. * kullar. köleler.(kur'an-ı hakîm'de $ sırrı ve meâli şudur ki: mü'minlerin kabl-el-büluğ vefat eden evlâdları, cennet'te ebedî, sevimli, cennet'e lâyık bir surette dâimî çocuk kalacaklarını.. ve cennet'e giden peder ve vâlidelerinin kucaklarında ebedî medar-ı sürurları olacaklarını.. ve çocuk sevmek ve evlâd okşamak gibi en lâtif bir zevki, ebeveynine te'mine medar olacaklarını.. ve her bir lezzetli şey'in cennet'te bulunduğunu.. cennet tenasül yeri olmadığından, evlâd muhabbeti ve okşaması olmadığı nı diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını.. hem dünyada on senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlâd sevmesine ve okşamasına bedel sâfi, elemsiz milyonlar sene ebedî evlâd sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehl-i imanın en büyük bir medar-ı saâdeti olduğunu şu âyet-i kerime $ cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. m.)Yorumlar - Lütfen konu (vildan) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.