yağmur sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük yağmur anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
yağmur; havayuvarındaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı; yağmur gibi yağan.
çok ve sık düşen, gelen şey.
çokluk, bolluk.
Türkçe - Türkçe sözlük yağmur anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
yağmur; 1 . atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet:
hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu.- m. ş. esendal.
2 . mecazçok ve sık düşen, gelen şey.
3 . mecazçokluk, bolluk:
para yağmuru. övgü yağmuru.-
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
yağmur boşanmak , yağmurdan kaçarken doluya tutulmak , yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez (veya yağmaz) , yağmur yağarken küpünü doldurmak , yağmur yağmak , yağmur yemek