yatak sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük yatak anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
yatak; 1 . uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek:
sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırladım.- r. h. karay.
2 . yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yapılan şilte.
3 . üzerine şilte konulan karyola, somya, kerevet vb.
4 . irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra.
5 . katmanlaşmış herhangi bir madde yığını:
çakıl yatağı.-
6 . bir şeyin çok bulunduğu yer:
av yatağı. aslan yatağı.-
7 . maden veya fosil ocaklarında birbirini izleyen iki maden, taş veya kömür tabakası arasında uzanan damar.
8 . çanak biçimindeki bir havzada veya buna benzer bir oluşumda toplanmış petrol birikintisi.
9 . gizli barınak veya bir suçluyu gizlice barındıran yer:
hırsız yatağı. eşkıya yatağı.-
10 . makinelerde hareketli bölümleri içine alan hareketli veya sabit parça:
namlu yatağı. eksen yatağı.-
11 . fideleri gömmek için toprakta açılan çukur.
12 . turunçgilleri ve yumurta vb. ürünleri korumak üzere saman vb.nden yararlanılarak yapılan yer.
13 . hayvan bilimikatmanlı bir kaya bütününde maden filizi veya taş döküntüsünden oluşan çok ince tabaka.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
yatağa bağlamak , yatağa serilmek , yatağa (veya yataklara) düşmek , (birinin) yatağına girmek , yatağını ayırmak , (bir kimseyi) yatak çekmek , yatak yapmak (veya sermek) , yatak yorgan (veya döşek) yatmak
Türkçe - Türkçe sözlük yatak anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
yatak; uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine ya da içine yatılan eşya; üzerinde yatılabilecek her türlü şey.
yün, pamuk, kuştüyü vb maddelere kılıf geçirerek yapılan şilte; irmak, çay, dere gibi suların, içinde aktıkları yer, akak, mecra.
üzerine şilte konulan karyola, somya, kerevet vb; katmanlaşmış herhangi bir madde yığını.
Türkçe - İngilizce sözlük yatak anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
yatak; n. bed, berth, den, doss, flop, haunt, hotbed, kip, mattress, sleeping pad, recess, sack, bearings, seminary, bye bye, bunk, seam, seating
Türkçe - Almanca sözlük yatak anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
yatak; n. bett, falle, federn, heia, kahn, lager, lagerstatt, liege, nachtlager, plauze
Türkçe - Fransızca sözlük yatak anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
yatak; lit [la], pieu [le], couche [la]; (gemi\tren) couchette [la]; (Yorumlar - Lütfen konu (yatak) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.