ExtinctionBir milletin veya milletlerin savunmasında askerî, siyâsî, ekonomik ve manevî güçleri bir arada kullanma ve düzenleme sanatı. Strateji, kelimesi strategos kökünden gelmekte olup, eski Yunancada “Generalin Sanatı” anlamına gelir. Stratejinin çeşitli zamanlarda muhtelif târifleri yapılmıştır: 1831’de Clawewitc, “Harbi kazanmak için muhârebeleri kullanma sanatıdır.

STRATEJI (türkçe) anlamı
1. önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.
2. bir ulusun ya da uluslar topluluğunun
3. barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik
4. ekonomik
psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma bilim ve sanatı.
STRATEJI (türkçe) anlamı
5. 1 . Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.
6. 2 . askerlikBir ulusun veya uluslar topluluğunun
7. barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik
8. ekonomik
9. psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı
10. sevkülceyş
STRATEJI (türkçe) ingilizcesi
1. n. strategy,
STRATEJI (türkçe) fransızcası
1. stratégie [la]
STRATEJI (türkçe) almancası
1. Strategie
Bir milletin veya milletlerin savunmasında askerî, siyâsî, ekonomik ve manevî güçleri bir arada kullanma ve düzenleme sanatı. Strateji, kelimesi strategos kökünden gelmekte olup, eski Yunancada “Generalin Sanatı” anlamına gelir. Stratejinin çeşitli zamanlarda muhtelif târifleri yapılmıştır: 1831’de Clawewitc, “Harbi kazanmak için muhârebeleri kullanma sanatıdır.” Moltke, “Bir çâre bulma, en zor şartlar altında icraatta bulunma sanatıdır.” Baufre, “Anlaşmazlıkların halli için kuvvete başvuran iki hasmın diyalektiğidir.” diye târif etmişlerdir.

Târiflerin yapıldığı devrelerde, milletlerarası mücâdele vâsıtalarının kullanılırlık derecesine tâbi olarak stratejinin değiştiği görülür. Harp, 1950’lere kadar sâdece bir askerî hâdise olarak görülürdü. Silahlı kuvvetlerin yanında sanâyinin büyük çapta etkisi olmazdı. İkinci Dünyâ Harbi sonlarında, harpte, Silahlı kuvvetlerin yanısıra ekonominin, sosyal ve psikolojik güçlerin de etkisi anlaşıldı ve buradan topkeyün harp kavramı ortaya çıktı.

1945’ten sonra ortaya çıkan ve günümüzde barış ve savaş hâli düşünülmeksizin milletlerin topyekün bir mücâdeleye girdiği devrede, strateji anlamı da şumul, yapı değiştirmiştir. Çatışma alanı (siyâsî, ekonomik, sosyal, kültürel veya askerî) ile mücâdelede kullanılan vâsıtalar (diplomatik baskı, ekonomik sızma, yardım, boykot, ambargo, kültürel nüfuz, yıkıcı faaliyetler, askerî tehdit) ne olursa olsun, hasım tarafın manevrasını faydasız bırakmak, muhataplarının reaksiyonlarını hesaplamak sûretiyle düzenlemek sanatı olarak belirmiştir.

Strateji, uygulandığı alanlara ve kullanılış seviyesine göre sınıflandırılmış ve böylece millî strateji, askerî strateji, kalkınma stratejisi (ekonomik-sosyal strateji) gibi stratejiler ortaya çıkmıştır.

Millî strateji; millî menfaatleri sağlamak maksadıyla hazırlanan millî politika, plân ve programların bütünüdür. Târifi ise; barışta ve savaşta millî menfaatlerin elde edilmesi için milletin politik, ekonomik ve psikolojik gücünün silahlı kuvvetlerle birlikte geliştirilmesi ve kullanılması sanatı ve ilmidir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Strateji

  ExtinctionBir milletin veya milletlerin savunmasında askerî, siyâsî, ekonomik ve manevî güçleri bir arada kullanma ve düzenleme sanatı. Strateji, kelimesi strategos kökünden gelmekte olup, eski Yunancada “Generalin Sanatı” anlamına gelir. Stratejinin çeşitli zamanlarda muhtelif ...

  Gerçek Zamanlı Strateji

  Bütün oyuncuların aynı anda oynadıkları bilgisayar oyunu türü.

  Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu

  Gerçek zamanlı strateji oyunları (İngilizce: ``real-time strategy [RTS]``), oyuncuların birbirlerinin sırasını beklemeden devamlı olarak karşılıklı oynamaya devam ettikleri bilgisayar oyunları. Bunun aksi olarak sıra tabanlı strateji oyunları vardır. Sıra tabanlı oyunlarda ...

  Global Strateji Enstitüsü

  Global Strateji Enstitüsü (GSE), başta Irak Türkmenleri, Irak ve Orta Doğu bölgesi olmak üzere, Türkistan, Rusya, Avrupa Birliği ve Güç Merkezleri alanlarında gelişen olayları izleyerek bilgi ve veri toplayan, saha çalışmaları düzenleyen ve bu çalışmaları değerlendirerek ...

  Sıra Tabanlı Strateji

  Sıra tabanlı strateji oyunları temel olarak sıra ile oynanan strateji oyunları(genelde savaş oyunları)olarak tanımlanabilir.Bu tür oyunlarda oyuncular hamlelerini sıra ile yaparlar.Hamle sırası kendisinde olan oyuncu hamlesini yaparken diğer oyuncular oyuna müdahale edemezler.Bir ...

  Gerçek Zamanlı Strateji Oyunları

  Gerçek zamanlı strateji oyunları (İngilizce: ''real-time strategy [RTS]''), oyuncuların birbirlerinin sırasını beklemeden devamlı olarak karşılıklı oynamaya devam ettikleri bilgisayar oyunları. Bunun aksi olarak sıra tabanlı strateji oyunları vardır. Sıra tabanlı oyunlarda ...

  Strateji Oyunları

  == Strateji Oyunu Hakkında ==Stratejik oyun (örn: video veya masa oyunları) oyuncuların kendilerine özel taktiklerinin büyük önem taşıdığı kararlı olmayı gerektiren oyunlara denir. Bütün strateji oyunları farklı şekillerde düşündürmeyi ve tipik olarak durumsal farkındalık ...

  Civilization

  ''Sid Meier's Civilization'' (''Civ'' ya da ''Civ I'' olarak da bilinir), Sid Meier tarafından 1991 yılında MicroProse için yapılmış bir sıra tabanlı strateji oyunudur. Oyunun amacı yüzyıllarca ayakta kalabilecek bir medeniyet kurmaktır. Oyun M.Ö. 4000 yılında başlar ve yakın ...

  Go

  Go (Japonca: 囲碁 ``igo``; Çince: 圍棋 <nowiki>[geleneksel]</nowiki> / 围棋 <nowiki>[basitleştirilmiş]</nowiki>; Pinyin wí©iqí­, ``vey çi``; Korece: 바둑 ``baduk``) tahta üzerinde oynanan iki kişilik bir strateji oyunudur.

  Model

  Model bir konunun temsilen yapılan, bazı özelliklerini anlatan, üç boyutlu tipik ve küçük mamul parçalarına verilen isim. Benzer örnek. Model cinsleri o kadar çoktur ki, birbirini içine alan ortak bir model tarifi yapmak oldukça güçtür. İlimde, eğitimde, mühendislikte ve ...

  Starcraft

  Starcraft (SC) Blizzard Entertainment tarafından piyasaya sürülen gerçek zamanlı strateji türünde, uzayda geçen ve üç ırkın savaşını konu alan bir bilgisayar oyunudur. Terran, Protos ve Zerg isimli üç ırk mevcuttur. Irklar arasındaki denge çok iyi ayarlanmıştır. Oyunun ...