Türkçe'nin Lehçeleri

Türkiye Türkçesi ağızları, Hazar Denizi’nin batısında, Azerbaycan sahasının hemen batısında başlayıp Anadolu, Irak, Suriye, Balkanlar coğrafyasında konuşulan tarihî Osmanlı Türkçesinin bugünkü devamı olan Türkiye Türkçesi ağızlarıdır. Uluslararası dil bilimsel ölçülere göre her dilin konuşma biçimi, yerel farklılıkları bir ve halkın bir bölümünün kullandığı farklı bir çeşidi lekttir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Türkçe'nin Lehçeleri ilgili konular

 • BASIC

  BASIC (İngilizce: Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code Türkçe: Yeni başlayanların her işe yarayan simgesel öğretim kodu) 1964'te J
 • Türk Lehçeleri

  Türk dilleri veya Türk lehçeleri, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Çin'in batısına dek uzanan bir alanda ana dil olarak 180 milyon kişi tarafından,
 • Oğuz lehçeleri

  Oğuz grubu Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait dillerin toplam konuşucu sayısı 150 milyon civarındadır.
 • Çagatay lehçeleri

  Uygur, Karluk ya da Çağatay grubu Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait dillerin toplam (ana dil olarak) konuşucu sayısı 65 milyon civarınd
 • Türkçe'nin ağızları

  Türkiye Türkçesi ağızları, Hazar Denizi’nin batısında, Azerbaycan sahasının hemen batısında başlayıp Anadolu, Irak, Suriye, Balkanlar
 • Türkçe'nin lehçeleri

  Türkiye Türkçesi ağızları, Hazar Denizi’nin batısında, Azerbaycan sahasının hemen batısında başlayıp Anadolu, Irak, Suriye, Balkanlar
 • Türkçe'nin şiveleri

  Türkiye Türkçesi ağızları, Hazar Denizi’nin batısında, Azerbaycan sahasının hemen batısında başlayıp Anadolu, Irak, Suriye, Balkanlar
 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

  Çağdaş Tük Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü hem geçmiş dönemlerdeki hem de günümüzdeki durumu açısından Türk dilini ve Türk edebiy
 • Numi dilleri

  Numi dilleri ya da Numik dilleri (İngilizce ''Numic languages''), ABD'nin batısında Kızılderililer tarafından konuşulan Uto-Aztek dilleri ailes
Türkçe'nin Lehçeleri
Türkçe'nin lehçeleri