Tabiat

Tabiat

Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat. Tabiat, çevre, maddesel dünya ya da evren. Kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren Canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsini kapsar. Madde ve enerji unsurlarından oluştuğu kabul edilir.

TABIAT (türkçe) anlamı

1. (Tabia) Yaratılış
2. huy
3. karakter
4. Âlem ve içindekiler. Şeriat-ı fıtriyye. Hadiselerin ve varlıkların bağlı olduğu kanunlar.

TABIAT (türkçe) anlamı

5. doğa
6. güzeli ayırma yetisi
7. beğeni
8. doğal özellik
9. insanın büyük aptes bozma kolaylığı ya da zorluğu.
10. bir kimsenin eğilimlerinin
11. içgüdülerinin tümü
12. huy

TABIAT (türkçe) ingilizcesi

1. n. nature
2. character
3. pan
4. kidney

TABIAT (türkçe) fransızcası

1. nature [la]
2. habitude [la]
3. goût [le]
4. humeur [la]
5. tempérament [le]

TABIAT (türkçe) almancası

1. n. Geschmack
2. Wesensart
Tabiat ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Doğa
Önceki Paylaşımlar