Taht

Taht

Taht Hükümdarların merasim günlerinde ve resmi kabullerde oturdukları, değerli taş ve madenlerle süslenmiş büyük makam koltuğu, sedir. Mısır, Mezopotamya, Anadolu gibi medeniyet merkezlerinde bulunan ilk çağlara ait taş kabartmalarda tahtın, tek koltuk, sandalye ve sedir şeklinde yapıldığı, hükümdarın ününü ve zenginliğini yansıtan şekiller aldığı görülür. Taht, tarih boyunca hükümranlık alameti sayıldı. Hükümdarlar, taht üzerinde oturarak yabancı elçileri kabul ettiler. Üst seviyedeki

TAHT (türkçe) anlamı

1. f Yağma
2. talan
3. soygun
4. çapul

TAHT (türkçe) anlamı

5. 1 . Hükümdarların oturduğu büyük
6. süslü koltuk:
7. Mozaikten tapınaklar yapar
8. tunçtan kaleler
9. fil dişinden tahtlar kurarmışsın.- R. H. Karay.
10. 2 . mecaziHükümdarlık makamı
11. hükümdarlık.
12. Atasözü
13. deyim ve birleşik fiiller
14. tahta çıkmak
tahttan indirmek

TAHT (türkçe) anlamı

15. hükümdarların oturduğu büyük
16. süslü koltuk.
17. hükümdarlık orunu
18. hükümdarlık.

TAHT (türkçe) ingilizcesi

1. n. throne
2. crown

TAHT (türkçe) fransızcası

1. trône [le]
2. baldaquin [le]

TAHT (türkçe) almancası

1. n. Thron
Taht Hükümdarların merasim günlerinde ve resmi kabullerde oturdukları, değerli taş ve madenlerle süslenmiş büyük makam koltuğu, sedir. Mısır, Mezopotamya, Anadolu gibi medeniyet merkezlerinde bulunan ilk çağlara ait taş kabartmalarda tahtın, tek koltuk, sandalye ve sedir şeklinde yapıldığı, hükümdarın ününü ve zenginliğini yansıtan şekiller aldığı görülür.

Taht, tarih boyunca hükümranlık alameti sayıldı. Hükümdarlar, taht üzerinde oturarak yabancı elçileri kabul ettiler. Üst seviyedeki devlet yöneticileriyle görüştüler. Batıdaki Hıristiyan hükümdarlar papanın elinden taç giyerlerken, Doğu'daki İslam hükümdarları, tahta çıkarak saltanatlarını ilan ederlerdi. Osmanlılar, bu usulü daha da geliştirdiler. Padişahlar, “Cülus merasimi”nin ardından tahta otururlar, memur ve askerlerine “cülus bahşişi” dağıtarak onların duasını alırlardı.

Osmanlı tahtları içinde; Üçüncü Murad Hana veziri İbrahim Paşa tarafından hediye edilen “Bayram Tahtı”, Birinci Ahmed Han ve Dördüncü Murad Han adına yapılan tahtlar Ünlüdur.

Tarihte kendine mahsus özellikleriyle Ünlü olmuş tahtlar vardır. Kimi, ait olduğu hükümdara nispetiyle ehemmiyet kazanmış, bazıları da, yapılarındaki özellikleriyle Ünlü olmuştur. Bunlardan; Saba Melikesi Süleyman aleyhisselamın zevcesi Belkıs'ın yirmi metre boyunda, ellibeş metre eninde, çeşitli cevher ve mücevherlerle süslenmiş tahtıyla İstanbul Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan “Şah İsmail” tahtı namıyla bilinen taht en Ünlülarıdır. İngiliz kraliyet ailesinin tahtları, İran hükümdarlarının “taht-ı takdis” adıyla anılan tahtları da tarihteki Ünlü tahtlardandır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar