TAKAT (türkçe) anlamı
1. Bir şeyi yapabilme
2. başarabilme gücü
3. güç
4. hâl
5. derman
kuvvet:
Hareket edebilecek ne vasıtamız ne takatimiz vardı.- A. Gündüz.
TAKAT (türkçe) anlamı
6. bir şeyi yapabilme
7. başarabilme gücü
8. güç
9. hal
derman.
TAKAT (türkçe) anlamı
10. (Arapça) Erkek ismi - Güç
11. kuvvet
TAKAT (türkçe) ingilizcesi
1. [takât]n. power,
TAKAT (türkçe) fransızcası
1. force [la]
2. pouvoir [le]
3. resistance [la]
TAKAT (türkçe) almancası
1. Kraft
2. Leistung

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Hız

  Alm. Geschwindigkeit (f), Fr. Vitesse, velocite (f), İng. Speed, velocity. Bir hareketlinin birim zamanda aldığı yol. Alınan yolun zamâna göre değişimi olarak da târif edilebilir. Alınan yol doğrusal ise hız çizgisel, dâiresel ise açısal olur. Hareketlinin herhangi bir andaki ...

  Güç

  Alm. Starke, Arbeitsleistung (f), Fr. Puissance (f), İng. Power. Birim zamanda yapılan iş miktarı. Enerji, iş yapabilme kâbiliyeti kapasitesi, güç ise, belli bir işi yapmanın hızıdır. Birimi Erg/s veya Newton. metre/saniye=Joule/s (J/s)dir. Yaygın olan güç birimleri ise, Watt (W) ve ...

  Kuvvet

  Duran bir cismi harekete geçirebilen, hareket etmekte olan bir cismi durdurabilen, cisimlerin hızını ve şeklini değiştirebilen etki. Kuvvet, vektörel bir büyüklüktür. Fiziğin ençok kullanılan kavramlarından biri olup, kendisi ancak tesiri ile anlaşılır.

  Derman

  Derman aşağıdaki anlamlara gelebilir: