Takvimi Vekayi

Takvimi Vekayi

Türkçe yayınlanan ilk gazete (resmi). İlk sayısı 1 Kasım 1831'de (1247, 25 Cemaziyelevvel) çıktı. Haftalık, iki sayfalık olarak yayına başladı. Sultan II. Mahmud zamanından, günümüze kadar (Resmi Gazete) geldi. O yıllarda Türkiye'de ilk çıkan sivil gazeteler ise Ceridei Havadis ve Tercümanı Ahval'di, gazeteciler Alexander Blaq, William Churchill, Agah Efendi idi.

Türkçe yayınlanan ilk gazete (resmi). İlk sayısı 1 Kasım 1831'de (1247, 25 Cemaziyelevvel) çıktı. Haftalık, iki sayfalık olarak yayına başladı. Sultan II. Mahmud zamanından, günümüze kadar (Resmi Gazete) geldi. O yıllarda Türkiye'de ilk çıkan sivil gazeteler ise Ceridei Havadis ve Tercümanı Ahval'di, gazeteciler Alexander Blaq, William Churchill, Agah Efendi idi.

Düzenli yayınlanmadı, 1922'ye kadar 4608 sayı çıktı. TBMM hükümetince adı 1920'de Ceridei Resmiye yapılarak yayınlandı, 1928'de Resmi Gazete oldu.

Gazetenin Fransızca, Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice baskıları da yapılmıştır. Abone usulüyle çalışan ve posta teşkilatıyla dağıtılan gazetenin ilk yönetmeni Esad Efendi'dir.
Önceki Paylaşımlar