Tank

Tank

Ateş gücü, hareket kâbiliyeti, darbe, sürat, baskın gibi askerî nitelikleri üzerinde toplayan, makineli tüfek, uçaksavar makineli tüfeği, top, sis havanı gibi silâhlardan müteşekkil bir zırhlı savaş aracı. Bugünün tankı; motor bölmesi, kule (savaş bölmesi), şoför bölmesi, palet ve askı donanımı gibi ana bölmelerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Bu bölmeler bütün tanklarda vardır.

TANK (almanca) türkçe anlamı

1. i. tank (m)
2. zırhlı araç (m)

TANK (fransızca) türkçe anlamı

3. [le] tank

TANK (inglizce) türkçe anlamı

4. f. depoya koymaki. depo
5. tüp
6. benzin deposu
7. hazne
8. su deposu
9. sarnıç
10. tank
11. hapishane
12. fotoğraf banyo kabı

TANK (türkçe) anlamı

13. Zırhlı ve silahlı
14. tekerlekleri paletli
15. motorlu savaş taşıtı. Metal sarnıç.
16. 2. anlamı tank
17. tank
18. depo
19. golcük
20. havuz
21. sarnıca koymak
22. dili
23. tank up k
24. tank town k
25. istimini almak
26. eskiden trenlerin su aldığı ara istasyon
27. dili
28. yakıt almak
29. tank
30. su deposu
31. sarnıç
32. i
33. 3. anlamı tank. (gaz.sıvı.vb.) depo. sarnıç. benzin deposu.
34. 4. tank.

TANK (türkçe) anlamı

35. zırhlı ve silahlı
36. tekerlekleri paletli
37. motorlu savaş taşıtı.metal sarnıç.

Tank (almanca) ingilizcesi

1. n. large receptacle in which liquids or gases are stored
2. armored combat vehicle
prison cell (Slang),

Tank (fransızca) ingilizcesi

3. (m) n. tank
4. large receptacle in which liquids or gases are stored
5. armored combat vehicle,n. large receptacle in which liquids or gases are stored
6. armored combat vehicle
7. prison cell (Slang)n. tank
8. large receptacle for storage of liquids or gasesv. fuel
9. fill with fuel
10. refuelling
11. act of replenishing the supply of fuel
12. gas,

Tank İngilizce anlamı ve tanımı

Tank anlamları
    (noun) A pond
13. pool
14. or small lake
15. natural or artificial.(noun) A small Indian dry measure
16. averaging 240 grains in weight
17. also
18. a Bombay weight of 72 grains
19. for pearls.(noun) A large basin or cistern
20. an artificial receptacle for liquids.
Tank tanım:
Kelime: tank
21. Söyleniş: 'ta[ng]k
22. İşlev: noun
23. Kökeni: Portuguese tanque
24. alteration of estanque
25. from estancar to stanch
26. perhaps from (assumed) Vulgar Latin stanticare -- more at STANCH
27. 1 dialect : POND
28. POOL
29. especially : one built as a water supply
30. 2 : a usually large receptacle for holding
31. transporting
32. or storing liquids (as water or fuel)
33. 3 : an enclosed heavily armed and armored combat vehicle that moves on tracks
34. 4 : a prison cell or enclosure used especially for receiving prisoners
35. 5 : TANK TOP
36. - tank·ful /-ful/ noun
37. - tank·like /-lIk/ adjective
38.
Tank ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Cooler
,

TANK (türkçe) ingilizcesi

39. n. large receptacle in which liquids or gases are stored
40. armored combat vehicle
41. prison cell (Slang)n. tank
42. large receptacle for storage of liquids or gasesv. fuel
43. fill with fuel
44. refuelling
45. act of replenishing the supply of fuel
46. gas

Tank (almanca) fransızcası

1. n. cuve (f)
2. citerne (f)
3. réservoir (m)
4. char d'assaut (m)
5. tank (m)

Tank (fransızca) almancası

1. n. tank

Tank (ingilizce) italyancası

1. s. cisterna
2. serbatoio
3. vasca
4. (Ferr) carro botte
5. carro cisterna
6. (Aer) tanica
7. serbatoio ausiliario
8. (Mar) tanca
9. vasca navale
10. bacino
11. (Mil) carro armato
12. tank
13. serbatoio d'acqua
14. (am
15. sl) cella

Tank (ingilizce) ispanyolcası

1. s. tanque
2. alcubilla
3. aljibe
4. cisterna
5. depósito
6. depósito de agua
7. estanque
8. carro de combate
9. tanque de combate

Tank (ingilizce) portekizcesi

1. s. tanque

Tank (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. tank
2. reservoir
Ateş gücü, hareket kabiliyeti, darbe, sürat, baskın gibi askeri nitelikleri üzerinde toplayan, makineli tüfek, uçaksavar makineli tüfeği, top, sis havanı gibi silahlardan müteşekkil bir zırhlı savaş aracı. Bugünün tankı; motor bölmesi, kule (savaş bölmesi), şoför bölmesi, palet ve askı donanımı gibi ana bölmelerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Bu bölmeler bütün tanklarda vardır.

Bugünün tanklarında mürettebat genellikle dört kişidir. Kule (savaş) bölmesinde tank komutanı, nişancı ve doldurucu olmak üzere üç kişi, şoför bölmesinde de bir kişi vardır.

Tankların yürümesini palet ve askı donanımı sağlar. Motor bölmesinin hemen arkasında bulunan transmisyon, motordan aldığı gücü 90 derecelik açıyla, cer dişlilerine aktarır. Cer dişlisi de paletlerin dönmesini sağlar. Transmisyonun bir fonksiyonu da tankın nokta dönüşü yapmasını sağlamaktır. Tank bulunduğu noktada ileri geri gitmeden 360 derece dönme kabiliyetine sahiptir. Düşman mevzileri üzerinde nokta dönüşü yapan tank, mevzilerdeki düşmanı ezer. Paletlerin genişliği 70 cm civarındadır. Palet, çelik miller arasında sıkışmış kauçuk palet baklalarından meydana gelir.

Dünya ordularında genellikle orta tanklar kullanılır. Bu tankların ağırlığı ortalama olarak 50 ton civarındadır. Ordumuzdaki Leopard’ın savaş ağırlığı 42 ton. M48T5’in 48 ton, M48A5Tl’in 54 tondur.

Tankın meydana getirilmesinde dayanak olan ana fikir, yani oynak vurucu güç prensibi, hemen hemen harp tarihi kadar eskidir. Eski çağlarda kullanılan cenk arabaları, Anibal’ın, Kubilay Hanın, Timûr’un kullandıkları harp filleri, aynı ana fikrin basit (iptidai) tatbikatlarıdır.

Modern tank fikri Birinci Dünya Harbinde doğmuştur. Birinci Dünya Harbinde tankın etkisi görülmüştür. Dünya ordularında, zırhlı birlikler genellikle süvarinin yerini almıştır. Türk ordusuna ilk tank 1927 ve 1928’de katılmış olan, Fransız Renault tankıdır.

Birinci Dünya Harbinden sonra İngiltere, Fransa Amerika, Rusya tank ve zırhlı araçlar üzerinde geliştirme faaliyetlerine girişmişlerdir. Alman zırhlı birliği tanklarında, general Guderian tarafından yapılan çalışmalarla azami sürat saatte 25-30 km’ye, tam dolu depo ile alınan yol 100-120 km’ye çıkarılmıştır.

İkinci Dünya Harbinde Amerikalılar, halen İsrail’in modernize ederek kullandığı Sherman tankını kullanmışlardır.

İlk tankların üzerindeki silahlar, insanlara karşı kullanılan makineli tüfek ve küçük çaplı, düşük ilk hızlı toplardan ibaretti. Günümüzde bu fikir değişti. Tanka karşı tank fikri esas alınarak, ilk hızı çok yüksek tank topları kullanılmaya başladı. Uçaklara karşı kullanılmak üzere makineli tüfek de yerleştirildi. Bugünün tankı, bir düşman tankını uzak mesafelerden ve hatta hareket halinde, gece-gündüz demeden birkaç saniye içinde, ateş altına alabilmektedir. 1930’lu yıllarda yapılan tankların azami sürati 25-30 km iken, gittikçe arttırılarak saatte 72 km’ye çıkmıştır. Modern tank, gece görüş cihazlarıyla 2000 m mesafeyi gözetleme ve ateş edebilme kabiliyetine ulaşmıştır.

Dünya ordularındaki en süratli tank, saatte 72 km ile Alman Leopard-2 ve Amerikan Ml tanklarıdır. Hareket sahası (Bir dolu depoyla -1 ton- ikmal yapmadan aldığı yol) en çok olan tanklar 603 km ile İngiliz Valiant tankı, 600 km ile Türk ordusundaki Leopard-1A3Tl’dir.

Modern tanka monteli telsizlerle 40-50 km uzaklıktaki birlikle görüşme imkanı vardır. Türkiye’de yapılan çok mükemmel özelliklere sahip Aselsan telsizler, tanklara monte edilmiştir. Paletlerin sağladığı ezici güç, baskın, sürat, zırh korunması, psikolojik baskı neticesinde tank, muharebe meydanının en güçlü silahı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Tanksavar silahı: Belli bir mesafeden zırhla korunmuş malzemeyi imha edebilen muharebe sahasının etkili bir silahıdır. Birinci Dünya Harbinden sonra yapılan harplerde daimi tahkimat sistemlerinin başarısızlıkları gelecek harplerde de özellikle zırhlı birliklere karşı azami derecede oynak ve elastiki bir tanksavar savunmasını mecburi kılmıştır. Harp tarihinde, tankların harekat alanına çıkışından günümüze kadar, zırh ve zırh delici silahlar arasında devam eden mücadele, modern teknik tanksavar silahların da etkili şekilde geliştirilmesini gerektirmiştir. Bugünün tanksavar silahlarıyla tahrip ve imha edilemeyecek bir tank mevcut değildir. Tanklara karşı mücadeleye geri tepmesiz toplarla başlanmış, roketatarlar, tanksavar, tüfek bombaları ve güdümlü füzelere kadar ulaşılmıştır.

Tanksavar silah çeşitlerinin belli başlıları, Armbrus-300 Lanze, Milan, Dragon, Tow ve Swingfire’dir.
Tank Tank
2010-01-15T10:56:36+02:00
ben eski tanklar severim çünki demir den yapılmış, şimdiki tanklar sanki oyuncak gibi savaşa mı gidiyor; oyun oynamayamı.eski tankların adaleti bambaşkaydı, görüntüsü yeterdi.o zamanlar tanklara baktınmı dünyanın sonu mu geldi diye içinden hissdiyordun.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar