Tar

Tezeneli bir Türk Halk çalgısıdır. Ülkemizde Kars yöresinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Azerbeycan, İran, Özbekistan ve Gürcistan'da da yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Teknesi, büyükleri birbirinden farklı iki çanaktan oluşmaktadır ve genellikle dut ağacından yapılmaktadır. Göğüs kısmı üzerine manda veya sığır yüreğinin zarı gelmektedir. Sap kısmı sert ağaçtan yapılmaktadır ve üzerine misinadan perdeler bağlanmaktadır. Tar üzerinde iki ana gurup tel bulunmaktadır. Biri

TAR (inglizce) türkçe anlamı

1. f. katranlamak
2. katran sürmek
3. i. katran
4. gemici
5. denizci

TAR (türkçe) anlamı

6. Doğu Anadolu ile Azerbaycan'da çalınan bir çalgı türü.
7. 2. anlamı i
8. katran
9. al birini vur ötekine
10. tarwaterkatranlı su
11. tarred with the same brush aynı fikir veya huy- ları olan
12. tar and feather ceza olarak üzerine katran sürüp tüy yapıştırmak
13. katranlamak
14. katran sürmek
15. aynı maldan
16. asfalt dökmek
17. katranla kaplama.
18. 3. anlamı asfalt. katran. asfaltlamak. asfalt dökmek. katranla kaplamak.
1. n. dark thick substance obtained from wood and other organic substances (used in protective coatings and sealants)
2. sailor (Informal)
3. v. smear or cover with tar
4. cover with asphalt
5. cover with pitch,

Tar İngilizce anlamı ve tanımı

Tar anlamları
    (v. t.) To smear with tar
6. or as with tar
7. as
8. to tar ropes
9. to tar cloth.(noun) A thick
10. black
11. viscous liquid obtained by the distillation of wood
12. coal
13. etc
14. and having a varied composition according to the temperature and material employed in obtaining it.(noun) A sailor
15. a seaman.
Tar tanım:
Kelime: tar
16. Söyleniş: 'tä
17. r
18. İşlev: noun
19. Kökeni: Middle English terr
20. tarr
21. from Old English teoru
22. akin to Old English trEow tree -- more at TREE
23. 1 a : a dark brown or black bituminous usually odorous viscous liquid obtained by destructive distillation of organic material (as wood
24. coal
25. or peat) b : a substance in some respects resembling tar
26. especially : a condensable residue present in smoke from burning tobacco that contains combustion by-products (as resins
27. acids
28. phenols
29. and essential oils)
30. 2 [short for tarpaulin] : SAILOR
31.
Tar ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Asphalt
32. Gob
33. Jack
34. Mariner
35. Pitch
36. Sea dog
37. Seafarer
38. Seaman
,

TAR (türkçe) ingilizcesi

39. n. dark thick substance obtained from wood and other organic substances (used in protective coatings and sealants)
40. sailor (Informal)
41. v. smear or cover with tar
42. cover with asphalt
43. cover with pitch,

Tar (ingilizce) fransızcası

1. n. goudron
2. sel
3. v. goudronner

Tar (ingilizce) almancası

1. n. Teer
2. v. teeren

Tar (ingilizce) italyancası

1. s. catrame
2. pece liquida
3. v. incatramare
4. impeciare

Tar (ingilizce) ispanyolcası

1. s. alquitrán
2. brea
3. brea líquida
4. pez
5. v. embrear
6. alquitranar
7. embetunar

Tar (ingilizce) portekizcesi

1. s. pichador
2. marinheiro
3. v. pichar

Tar (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. teer
2. pikbroek
3. matroos
4. ww. teren
Tezeneli bir Türk Halk çalgısıdır. Ülkemizde Kars yöresinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Azerbeycan, İran, Özbekistan ve Gürcistan'da da yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Teknesi, büyükleri birbirinden farklı iki çanaktan oluşmaktadır ve genellikle dut ağacından yapılmaktadır. Göğüs kısmı üzerine manda veya sığır yüreğinin zarı gelmektedir. Sap kısmı sert ağaçtan yapılmaktadır ve üzerine misinadan perdeler bağlanmaktadır. Bunlardan başka çalınan ezginin kalın ve güçlü perdelerine akortlanan dem telleri vardır. Tezene ile tambur tarzına yakın bir tarzda çalınır.

Tar üzerinde iki ana gurup tel bulunmaktadır. Birinci guruptaki teller melodi çalımında kullanılmaktadır ve ikişerli olmak üzere üç gurup telden oluşmaktadır. Diğer gurup teller ise Kök ve Zeng adı verilen, çalınan makama göre akort edilen ve tınının zenginleşmesini sağlayan tellerdir. Kopuz’dan gelişen sazlardandır ve ses genişliği 2,5 oktavdır. Gövde kısmı ortadan boğumlu ve çift çanaklıdır.İç Bağlantılar

  • Çalgı Türleri
  • Telli Çalgılar
Önceki Paylaşımlar