Tartışma Türleri Nelerdir

tartışma türleri nedir?içeriği nasıldır

tartışma türleri nelerdir tartışma türleri nelerdir
2009-10-13T21:34:09+03:00
panel,forum,bilgi şöleni(sempozyum),münazara ve açık oturum tartışma türlerindendir.
0 Yorum Yap
tartışma türleri nelerdir tartışma türleri nelerdir
2009-10-09T15:52:26+03:00
• Açık Oturum:geniş halk kitlelerini ilgilendiren konulardan herhangi birnin bir başkasının yönetiminde,yetkili ve tanınmış kimselere irdelenerek tartışılmasına denir.
• PANEL:bir konunun küçük bir topluluk önünde sohbet havası içinde birkaç kişi tarafından tartışılmasıdır.panelde amaç bir karara varmaktan çok sorunun çeşitli yönlerden aydınlatılması,çeşitli görüşlerin ve eğilimlerim ortaya çıkarılmasıdır.Panel bir başkan tarafından yönetilir.Panele katılacak üye sayısının en az 3 an fazla 6 olması gerekir.
• FORUM:başlı başına bir tartışma biçimi değildir.Sadece toplu tartışmaların ilginç yanını oluşturur.Panelin bir devamı da sayılabilir.Bir başkan tarafından yönetilir.
• SENFOZYUM:halkı ilgilendiren bir konu üzerinde değişik kişilerin yaptığı seri konuşmalardır.En az 3 en fazla 6 konuşmacı yer alır.Senfozyumlar 20 dakikadan fazla konuşamazlar.Toplumu ilgilendiren konular üzerinde senfozyumlar düzenlemektedir.Diğer tartışma türlerinde olduğu gibi senfozyumda bir başkan tarafından yönetilir.
• MÜNAZARAeçilmiş herhangi bir konu üzerindekarşılıklı bir grubun birbirlerinin düşüncesini çökertecek biçimde tartışmadır.Yani bir konunun iki ekip arasında olumlu ve olumsuz yönlerden incelenmesidir.Münazaranın amacı;öğrencileri araştırma ve incelemeye yöneltmek,onların konuşma yeteneklerini toplum karısında düşüncelerini savunabilme yeteneklerini geliştirmektir.Bu tartışma türü 3,4er kişilik iki grup arasında yapılır.
0 Yorum Yap
tartışma türleri nelerdir tartışma türleri nelerdir
2009-10-05T21:29:57+03:00
TARTIŞMA TÜRLERİ;
açık oturum
panel
forum
senpozyum
münazara
0 Yorum Yap
tartışma türleri nelerdir tartışma türleri nelerdir
2009-10-05T20:12:29+03:00
BMünazara'nın Amacı:
Münazaranın öncelikli amacının, katılımcılara güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede değerlendirebilme yeteneğini kazandırıp tartışma kültürünü arttırmak olduğu söylenebilir Bunun yanısıra münazaracıların seri düşünüp, fikirlerini etkileyici şekilde topluluk önünde ifade etme yeteneklerinini geliştirmeleri de hedeflenir
0 Yorum Yap
tartışma türleri nelerdir tartışma türleri nelerdir
2008-09-26T23:15:28+03:00
PANEL:Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada sadece üslûp farkı vardır.

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar