Tasarruf Nedir? Nasıl Ne Şekilde Ve Nerelerde Tasarruf Yapılabilir?

tasarruf hakkında detaylı bilgi

Tasarruf nedir? Nasıl ne şekilde ve nerelerde tasarruf yapılabilir? Tasarruf nedir? Nasıl ne şekilde
2009-11-25T02:27:13+02:00

Tasarruf Bilinci


Tasarruf, yarınlarımız için önemli olan kaynakların idareli tüketilmesidir. Aksi takdirde bir gün her şey tükenecek ve geri dönüşü olmayacak. Suyumuz azalıyor, toprağımız verimsizleşiyor. Her şey bize kaynaklarımızın tükenmek üzere olduğunu gösterdiği halde bu konuyu ciddiye alıp üzerinde düşünen ve harekete geçen insan sayısı yok denecek kadar az. "Ben mi kurtaracağım bu dünyayı, peki beni kim kurtaracak?" mantığı hala sürüp gidiyor ve birçok insan ekonomik gücünü daha da güçlendirmek için kaynaklarımızı hızla yok etmeye devam ediyor. Sokak, cadde ve evlerimizde boşa akan sular acaba kaç kişinin dikkatini çekiyor? Geri dönüşümün ne olduğunu ve nasıl uygulanacağını acaba kaçımız biliyoruz?

Size yaşanmış gerçek bir olaydan bahsedeceğim. Bir gün Türkiye'ye tatile gelmiş çok titiz genç bir kız kamuya açık bir tuvalette ihtiyacını giderdikten sonra ellerini yıkamak için lavaboya yaklaşıyor, çeşmeyi açıyor, ellerini uzunca bir süre çeşme sürekli akar haldeyken ovalıya ovalıya yıkadıktan sonra duruluyor ve kurulamak için umursamazca kağıt havluları çekiyor ve çıkıp gidiyor. Evet, sizin de tahmin edeceğiniz gibi çeşme hala akıyor. Yılan bile toprağını tasarruf ile yalarmış. Bugünümüz yarınımıza gebe, ne ekersek onu biçeceğiz. Daha fazla geç olmadan hepimiz ortak bir tavır almak zorundayız. Bilinçli tüketimi ve değerlerimize sahip çıkmayı öğrenmeliyiz. Zamanımızı, suyumuzu, elektriğimizi, paramızı kısacası tüm değerlerimizi tasarruflu kullanmak dileğiyle.
0 Yorum Yap
Tasarruf nedir? Nasıl ne şekilde ve nerelerde tasarruf yapılabilir? Tasarruf nedir? Nasıl ne şekilde
2009-11-25T02:17:01+02:00

Dünya Tasarruf Günü


1935 yılında bazı Türk bankaları, 1924’te Birinci Uluslararası Tasarruf Kongresi’nde kabul edilen 31 Ekim gününü, Uluslararası Tasarruf Günü olarak kabul etmişlerdi. Ülkenin zenginleşmesi, gelir seviyesinin yükselmesinin daha çok istihdam, daha çok üretim ve daha çok ihracatla mümkün olduğunu düşüncesiyle "Bunun için de tasarruflarımızın yeni yatırımlara dönüşmesi şarttır.

Dünya tasarruf gününü ülkemizde 1924 yılından beri kutluyoruz. Yıllardır tasarrufun gerekçesi, bireysel tüketim arzularının tatminiyken, artık insanlar geleceklerini güvenceye almak için tasarrufa yöneliyor. fakat bu süreçte, ekonomik ve sosyal koşullar değiştiği halde, tasarrufun temel ilkesi değişmemiştir. tasarruf yapanlar, yatırımlarının güvenli ve uzun vadeli olmasına önem veriyor. tasarrufun ekonomik yönden istikrarı teşvik etmesi ve ekonomi için gereken sermaye birikimini oluşturması da cabasi. Almanya Ciro Bankaları birligi ve tasarruf sendikları başkanı Dietrich Hoppenstedt Beyfendi, dünya tasarruf gününün amacının tasarrufun öneminin anlaşılmasına katkıda bulunmak oldugunu söylüyor. İsraflardan kaçınarak aile bütçesine ve ülke sermayemize sahip çıkabiliriz.
0 Yorum Yap
Tasarruf nedir? Nasıl ne şekilde ve nerelerde tasarruf yapılabilir? Tasarruf nedir? Nasıl ne şekilde
2009-11-25T02:12:24+02:00
Yaşamın devam etmesinde,insanların ve diğer canlıların kullandığı,vazgeçilmez olan maddelerin tüketimindedikkatli davranma,gereği kadar kullanma,idareli tüketmeye tasarruf denir. Üzerinde yaşadığımız dünyada,insanların ve diğer canlıların yaşamsal olarak kullandıkları, bütün kaynakların, tükenen cinsten kaynaklar olduğunu, düşünecek olursak,bu yaşamsal kaynakların bir gün tükeneceği kaçınılmaz bir sondur.

İnsanlığın yaşamsal kaynakları olan bu maddelerin, bilinçsizce tüketilmesi yada tüketilmesi esnasında çevreye verilen zararların,bazı maddelerin tüketilmeden yok olmasına sebep olduğu, tüketilen bazı maddelerin ise bir miktar enerji kullanılarak geri dönüşümlerinin mümkün olmasına rağmen,bu enerjinin harcanarak geri dönüşümün sağlanmadığı, insanlığın ortak malı olan bazı maddelerin, insanlığın bazı kesimleri tarafından ekonomik güç ve üstün olma hırsı gibi, gayeler için kullanılması tahribatın boyutlarını artırmakta ve verilen zararlar önüne geçilmez bir hızla insanlığın yaşamını tehdit edecek düzeylere gelmektedir.

Dünyamızda var olan,su,hava,toprak,bitki,hayvanlar,petrol ve doğalgaz gibi maddeler, sınırlı yaşamsal kaynaklardır. Bilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle bu kaynaklar her geçen gün biraz daha azalmakta. Nispeten daha uzun süreli olan,güneş enerjisi ve rüzgar gibi enerji kaynakları ise insanlık tarafından henüz yeteri kadar kullanılmamaktadır. Yada bu enerjilerde yararlanmak için kurulan sistemlerin ekonomik olarak pahalı sistemler olması nedeni ile insanlık henüz bu kaynaklara yeteri kadar yönelmemiştir. Hazır kaynakları kullanmak daha az emek ve sermaye gerektirdiğinden, daha cazip gelmektedir.

İnsanlık görülen ve hiçte uzak olmayan bir tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır. İnsanlığı tehdit eden tehlikeye karşı, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerinin bilinçsizce tüketilmesi insanlığı ortak tavır almaya zorlamaktadır. Ortak tavır alınabilmesi için insanlara, eğitim yolu ile tasarruf yapma,bilinçli tüketicilik, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerine sahip çıkma,gibi istendik davranışların kazandırılması gerekmektedir.

Tasarrufun yapılabileceği alanlar:
Yaşamın her alanında, her tülü eylem ve hareketlerde tasarruf yapılacak,alanlar mevcuttur.Biz bu alanları kısaca şu ana başlıklar altında toplaya biliriz.

1. Enerjide tasarruf:
2. Tüketimde tasarruf
3. Zamanda tasarruf
4. Üretim aşamasında tasarruf
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar