Tefrika

TEFRIKA (türkçe) anlamı

1. gazete ya da dergilerde çıkan
2. birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi.
3. bu biçimde yayımlanan.
4. birbirine kötülük etmeye kadar varan sürekli anlaşmazlık
ikilik.

TEFRIKA (türkçe) anlamı

5.
6. 1 . Gazete veya dergilerde çıkan
7. birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi:
Geçen yılki turnesini
8. gazetelerdeki tefrikalardan işitmeyen kalmadı.- H. Taner.
9. 2 . sıfat Bu biçimde yayımlanan.
10. 3 . eskimiş Birbirine kötülük etmeye kadar varan sürekli anlaşmazlık
11. ikilik:
Türkler arasına tefrika ve nifak koymak için de hürriyet vermişti.- H. C. Yalçın.

TEFRIKA (türkçe) ingilizcesi

1. n. feuilleton,

TEFRIKA (türkçe) fransızcası

1. feuilleton [le]
Önceki Paylaşımlar