Tekrir

Tekrir (Yineleme), sözün etkisi güçlendirmek için sözcük ya da söz grubunu yineleme şeklinde yapılan söz sanatıdır.

TEKRIR (türkçe) anlamı

1. Tekrar etme
2. yeniden söyleme.
3. 2. anlamı edebiyat Bir yazıda
bir şiirde sözü veya kavramı anlatımı pekiştirmek amacıyla sık sık tekrar etme sanatı.

TEKRIR (türkçe) anlamı

4. yineleme
tekrir, edebiyatta sözün etkisini güçlendirmek ve şiirde bir tür müzik yaratmak amacıyla, anlam açısından ağırlığı olan bazı sözcük yâ da söz gruplarını art arda yineleme sanatı. "Çal sevdiceğim, çal güzelim, çal meleğim çal" (Tevfik Fikret) başarılı bir tekrir örneğidir. Yinelemelerin başarısız olmasına kesret-i tekrar ya da tekerrür denir.

Önceki Paylaşımlar