Tekrir (Yineleme), sözün etkisi güçlendirmek için sözcük ya da söz grubunu yineleme şeklinde yapılan söz sanatıdır.

TEKRIR (türkçe) anlamı
yineleme.
TEKRIR (türkçe) anlamı
1. Tekrar etme
2. yeniden söyleme.
3. 2. anlamı edebiyat Bir yazıda
4. bir şiirde sözü veya kavramı anlatımı pekiştirmek amacıyla sık sık tekrar etme sanatı.
tekrir, edebiyatta sözün etkisini güçlendirmek ve şiirde bir tür müzik yaratmak amacıyla, anlam açısından ağırlığı olan bazı sözcük yâ da söz gruplarını art arda yineleme sanatı. "Çal sevdiceğim, çal güzelim, çal meleğim çal" (Tevfik Fikret) başarılı bir tekrir örneğidir. Yinelemelerin başarısız olmasına kesret-i tekrar ya da tekerrür denir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Tekrir

  Tekrir (Yineleme), sözün etkisi güçlendirmek için sözcük ya da söz grubunu yineleme şeklinde yapılan söz sanatıdır.

  Edebi Sanatlar

  Edebi Sanatlar mana üzerinde oyunlar yapıp, sözü güzelleştirme yolları. Edebi eserlerde mana ve fikri daha iyi anlatmak, açıklamak, zevkle okunmasını sağlamak ve ifadeyi temin etmek için yapılır. Bir dildeki kelimelerin iki manası vardır. Bunlara hakiki ve mecazi manalar denir. ...

  Kalyubi

  Kalyubi on yedinci yüzyılda Mısır’da yetişen din ve fen alimlerinden. İsmi, Ahmed Şihabüddin bin Ahmed bin Selame el-Mısri’dir. Kalyubi diye de Ünlü olmuştur. Mısır’ın Kalyub şehrinde doğdu. Doğum tarihi belli değildir. 1659 (H. 1069)da aynı yerde vefat etti. Kabri ...

  Mevlid

  Mevlid Süleyman Çelebi'nin Ünlü eseri. Mevlid, lügatte “doğmak, doğum zamanı, doğum yeri” manalarına gelir. Mevlid'in asıl adı Vesilet-ün-Necat (Kurtuluş Vesilesi)tır. Muhammed aleyhisselamın doğumunu kutlamak için yapılan tören manasına da kullanılmaktadır. Süleyman ...

  İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı

  İslamiyetten önceki Türk Edebiyatının Göktürk ve Uygur gibi iki dairesi vardır. Ancak bu devir edebiyatını daha önceki devirlere kadar çıkarmak gerekir. Türk Edebiyatının şimdilik karanlık kalan ve Göktürk devrinden önceki zamanı, daha çok Çin metinlerinden öğrenilmektedir.