TENKISAT (türkçe) anlamı

1. azaltmalar
2. eksiltmeler

TENKISAT (türkçe) ingilizcesi

1. çokluk
2. isim
3. eskimiş (tenki:sa:t
4. k kalın okunur) Arapça ten®³¹¥t
5. ten®³¹' in çokluk biçimi,

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.