TENZIL ETMEK (türkçe) anlamı
1. indirmek
2. aşağılatmak.
TENZIL ETMEK (türkçe) ingilizcesi
1. to reduce,

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Selçuklular

  Selçuklular, Türk-İslam devletlerinin en büyüklerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. 10. yüzyılın sonu ile 11. yüzyılın başlarında İslamı kabul ettiler. Selçuklular; Çin'den, Batı Anadolu dahil bütün Ortadoğu ülkeleri, Akdeniz sahilleri, ...

  Mecelle'nin Genel Kuralları

  Mecelle'nin Genel Kuralları; İlk 100 Madde, (Kelime Anlamlı ve Kısmen Örnekli). 1869–1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından bölüm bölüm hazırlanarak kabul edilen, İslam dünyasının ilk ve en önemli medeni kanunu. Bir giriş ile 16 ...

  Fatiha Suresi

  Fatiha Suresi, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur'an-ı Kerim'deki ilk suredir. İslami inanışa göre Mekke döneminde inmiş olup, iniş sırasına göre 5. sure olarak kabul edilir. Toplam yedi âyettir.

  Tefsir Usulü

  Tefsir usulü dini ilimlerden biri. Tefsir lügatte, “örtülü ve kapalı olan şeyi ortaya çıkarmak, açmak, beyan etmek” demektir. Istılahta tefsir; beşer kudreti dahilinde, Kur'an-ı kerim ayetlerindeki Allahü tealanın muradını bildiren ilimdir. Kelam-ı ilahi olan Kur'an-ı ...

  Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

  Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun tam metni.

  Türkistan Alevîliği

  Türkistan Alevîliği