terazi

Teraziyle kütle ölçme işlerine tartma denir. Eşit kollu terazide tartma, ölçülecek kütle, bilinen kütlelerle mukayese edilerek yapılır. Bunlar da, orta noktasında bir bıçaksırtı bulunan terazi kolu ve bu kolun uçlarına asılı duran iki kefe vardır. Bir kefeye kütlesi ölçülecek cisim diğer kefeye bilinen standart kütleler konularak denge tesis edilir. Bu tartı sisteminde yerçekimi

TERAZI (türkçe) anlamı

1. 1 . Bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartı
2. mizan
3. Sanki her an bütün bir tarihi tartan hisli teraziler gibiydiler.- A. Ş. Hisar.
4. 2 . Elektronik tartma aracı.
5. 3 . İp cambazlarının dengeyi sağlamak için kullandıkları uzun sırık.
6. 4 . sporVücudun
7. asılarak veya dayanarak yere paralel bulunduğu denge duruşu.
8. Atasözü
9. deyim ve birleşik fiiller
10. Terazi (II)
11. özel
12. isim
13. gök bilimi (tera:zi) Farsça ter¥z°

Zodyak üzerinde Başakla Akrep arasında bulunan takımyıldızın adı.

TERAZI (türkçe) anlamı

14. bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartı
15. mizan
16. ip cambazlarının dengeyi sağlamak için kullandıkları uzun sırık.vücudun
17. asılarak ya da dayanarak yere koşut bulunduğu denge duruşu.zodyakta
18. başakla akrep burçları arasında bulunan burcun adı. à zodyak.

TERAZI (türkçe) ingilizcesi

1. n. a pair of scales
2. scales
3. balance

TERAZI (türkçe) fransızcası

1. balance [la]

TERAZI (türkçe) almancası

1. n. Waage
Terazi Bir cismin veya maddenin kütlesini ölçmeye yarayan alet. En yaygın kullanılanı eşit kollu terazidir.

Teraziyle kütle ölçme işlerine tartma denir. Eşit kollu terazide tartma, ölçülecek kütle, bilinen kütlelerle mukayese edilerek yapılır. Bunlar da, orta noktasında bir bıçaksırtı bulunan terazi kolu ve bu kolun uçlarına asılı duran iki kefe vardır. Bir kefeye kütlesi ölçülecek cisim diğer kefeye bilinen standart kütleler konularak denge tesis edilir. Bu tartı sisteminde yerçekimi kuvveti her iki kefeye de aynı şiddette etkidiğinden tartı yerçekimi ivmesinden bağımsızdır. Yani eşit kollu teraziyle tartı dünya, ay ve diğer gezegenlerde yapılsa aynı sonuçlar alınır.

Günümüzde kullanılan hassas teraziler ki, bunlar laboratuvarlarda, ilaç ve kimya sanayiiyle, kuyumcularda kullanılır, iki kefeli eşit kollu veya tek kefeli olabilir. Tek kefeli olanlarda kütleyi doğrudan doğruya ibre üzerinden okumak mümkündür. Işıklı rakamlar bu kütleyi belirterek okumada kolaylık sağlar.

Çeşitli maksatlarla yapılmış teraziler mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır:

Coulomb terazisi veya burulma terazisi, mıknatısların meydana getirdiği manyetik ve elektrostatik kuvvetleri ölçmek için Coulomb tarafından yapılmıştır. Bu alet bakır veya gümüş telin burulmasına dayanır. Mohr terazisi, elektromanyetik terazi olup belli bir devreye etki eder. Laplace kuvvetlerini ölçmeye yarar. Cotton terazisi, on binde bir amperle bir amper arasındaki şiddetleri ölçebilir. Eötyös terazisi, yerçekimi kuvvetinin küçük değişimlerini ölçmek maksadıyla özellikle jeofizikçilerin kullandığı bir alettir.Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Terazi Burcu

  Terazi burcunun (23 Eylül - 22 Ekim) özellikleri:Teraziler, içsel dengeyi yakalayabildikleri zaman (Öyle olduklarını iddia ederler) enerjilerini yapıcı bir biçimde kullanmayı başarabilirler. Böylece çevrelerinde bulunan herkesi de etkileyebilir ve uyumlu olmaya yöneltici bir biçimde ...

  Terazi (burç)

  ==Terazi burcunun karakteristik özellikleri : ==Terazi burcunun genel özellikleri herşeyden önce hassas kişiliklere sahiptirler. Önem verdikleri insanlara çok değer verirler, kendilerine değer vermeyen diğerlerine de aşırı önem verirler.Diğer burçlara göre daha çok ütopik ...

  Hatalı Terazi

  Kol uzunluğu eşit olmayan terazidir.Kol uzunlukları eşit olmadığı için terazi dengede iken kefelerdeki kütleler birbirine eşit değildir.Htalı terazilerde cismin gerçek kütlesini bulmak için

  Terazi (ölçüm)

  Terazi, bir cismin üzerindeki yerçekimi etkisinden yararlanarak o cismin kütlesinin belirlenmesinde kullanılan bir ölçüm cihazıdır.Çalışma şekliAğırlık belirlemesinde kullanılan bir alet olarak terazi denge prensibi ile çalışır. Ağırlığından emin olunan kütleler bir ...

  Terazi Ağırlık ölçer

  terazi (ölçüm) : bilimsel ağırlık ölçümleme cihazları

  Terazi'deki Yıldızlar Dizini

  Terazi Takım Yıldızındaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.

  Terazi (takımyıldız)

  Libra ya da Terazi takımyıldızı (sembolü: ), zodyak kuşağı takımyıldızlarından biridir. Takımyıldız ile ilgili tarihsel kayıtlarda, ilk kez M.Ö.

  Terazi Takımyıldızı

  Libra ya da Terazi takımyıldızı (sembolü: ), zodyak kuşağı takımyıldızlarından biridir. Takımyıldız ile ilgili tarihsel kayıtlarda, ilk kez M.Ö.

  Laborant

  Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır.