Terazi

Terazi

Teraziyle kütle ölçme işlerine tartma denir. Eşit kollu terazide tartma, ölçülecek kütle, bilinen kütlelerle mukayese edilerek yapılır. Bunlar da, orta noktasında bir bıçaksırtı bulunan terazi kolu ve bu kolun uçlarına asılı duran iki kefe vardır. Bir kefeye kütlesi ölçülecek cisim diğer kefeye bilinen standart kütleler konularak denge tesis edilir. Bu tartı sisteminde yerçekimi

TERAZI (türkçe) anlamı

1. bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartı
2. mizan
3. ip cambazlarının dengeyi sağlamak için kullandıkları uzun sırık.vücudun
4. asılarak ya da dayanarak yere koşut bulunduğu denge duruşu.zodyakta
başakla akrep burçları arasında bulunan burcun adı. à zodyak.

TERAZI (türkçe) anlamı

5. 1 . Bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartı
6. mizan
7. Sanki her an bütün bir tarihi tartan hisli teraziler gibiydiler.- A. Ş. Hisar.
8. 2 . Elektronik tartma aracı.
9. 3 . İp cambazlarının dengeyi sağlamak için kullandıkları uzun sırık.
10. 4 . sporVücudun
11. asılarak veya dayanarak yere paralel bulunduğu denge duruşu.
12. Atasözü
13. deyim ve birleşik fiiller
14. Terazi (II)
15. özel
16. isim
17. gök bilimi (tera:zi) Farsça ter¥z°

Zodyak üzerinde Başakla Akrep arasında bulunan takımyıldızın adı.

18.

TERAZI (türkçe) ingilizcesi

1. n. a pair of scales
2. scales
3. balance

TERAZI (türkçe) fransızcası

1. balance [la]

TERAZI (türkçe) almancası

1. n. Waage
Terazi Bir cismin veya maddenin kütlesini ölçmeye yarayan alet. En yaygın kullanılanı eşit kollu terazidir.

Teraziyle kütle ölçme işlerine tartma denir. Eşit kollu terazide tartma, ölçülecek kütle, bilinen kütlelerle mukayese edilerek yapılır. Bunlar da, orta noktasında bir bıçaksırtı bulunan terazi kolu ve bu kolun uçlarına asılı duran iki kefe vardır. Bir kefeye kütlesi ölçülecek cisim diğer kefeye bilinen standart kütleler konularak denge tesis edilir. Bu tartı sisteminde yerçekimi kuvveti her iki kefeye de aynı şiddette etkidiğinden tartı yerçekimi ivmesinden bağımsızdır. Yani eşit kollu teraziyle tartı dünya, ay ve diğer gezegenlerde yapılsa aynı sonuçlar alınır.

Günümüzde kullanılan hassas teraziler ki, bunlar laboratuvarlarda, ilaç ve kimya sanayiiyle, kuyumcularda kullanılır, iki kefeli eşit kollu veya tek kefeli olabilir. Tek kefeli olanlarda kütleyi doğrudan doğruya ibre üzerinden okumak mümkündür. Işıklı rakamlar bu kütleyi belirterek okumada kolaylık sağlar.

Çeşitli maksatlarla yapılmış teraziler mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır:

Coulomb terazisi veya burulma terazisi, mıknatısların meydana getirdiği manyetik ve elektrostatik kuvvetleri ölçmek için Coulomb tarafından yapılmıştır. Bu alet bakır veya gümüş telin burulmasına dayanır. Mohr terazisi, elektromanyetik terazi olup belli bir devreye etki eder. Laplace kuvvetlerini ölçmeye yarar. Cotton terazisi, on binde bir amperle bir amper arasındaki şiddetleri ölçebilir. Eötyös terazisi, yerçekimi kuvvetinin küçük değişimlerini ölçmek maksadıyla özellikle jeofizikçilerin kullandığı bir alettir.Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar